Dekret 6/2017


(Wiktor Maretzky) #1

[quote]Dekret 6/2017

Decyzją Czerwonego Barona, postanawia się o rozwiązaniu Bukowińskiej Republiki Rad. Tym samym uchyla się Dekrety 1/2017 oraz 2/2017. Jednocześnie przywraca się dawne Księstwo Bukowiny.

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.[/quote]


Decentralizacja - Zaproszenie do debaty