Dekrety i inne akty prawne


(Wiktor Toghon) #1

Dekret

z dnia 23.04.1917
o mianowaniu księcia.

Z Bożej łaski i woli narodu księciem pobrzeskim zostaje Wiktor von Vihren, który panować będzie jako jako Wiktor I.
Pełny jego tytuł brzmieć będzie: Jej Najjaśniejsza Wysokość Suwerenny Książę Pobrzeża, książęcy hrabia Gorycji i Gradyski, margrabia Istrii, pan Triestu.

Do powrotu prawowitego władcy Monarchii Austro-Węgierskiej Książę sprawować będzie pełną władze na tym terenie.


Decentralizacja - Zaproszenie do debaty
(Wiktor Toghon) #2

Dekret Książęcy

z dnia 23.04.1917
o symbolach narodowych.

 1. Wstęp
 1. Symbolami narodowymi Księstwa Pobrzeża są:
  a) Herba Księstwa Pobrzeża
  b) Flaga Księstwa Pobrzeża
 2. Symbole narodowe podlegają ochronie prawnej
 1. Herb
 1. Herbem Księstwa Pobrzeża jest dawny herb wolnego cesarskiego miasta Triestu
 2. uznaje się wszelkie wersje herbu nieodbiegające od oficjalnego wzoru i zaakceptowane prze Księcia
 1. Flaga
 1. Flagą Księstwa Pobrzeża jest płat tkaniny podzielony pionowo na 3 równe pasy w kolorach zieleni, bieli i czerwieni. Pas biały posiada dodatkowo złote obramowanie. W centrum flagi umieszczony jest Herb Księstwa Pobrzeża
 1. Załączniki
 1. Oficjalny wzór Herbu Księstwa Pobrzeża
  https://zapodaj.net/images/a00a5cadbd967.png

 2. Oficjalny wzór flagi Księstwa Pobrzeża

/-/ Jej Najjaśniejsza Wysokość Suwerenny Książę Pobrzeża Wiktor I, książęcy hrabia Gorycji i Gradyski, margrabia Istrii, pan Triestu.


(Wiktor Toghon) #3

DEKRET KSIĄŻĘCY

z dnia 17.05.1917
o włączeniu Hrabstwa Zachodniej Krainy

W oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy Księstwem Pobrzeża a Księstwem Styrii, dokonana zostaje inkorporacja Zachodniej Krainy. Z tym ziem utworzone zostaje Hrabstwo Zachodniej Krainy.
Triest, dn. 17.05.1917

/-/ Jej Najjaśniejsza Wysokość Suwerenny Książę Pobrzeża Wiktor I, książęcy hrabia Gorycji i Gradyski, margrabia Istrii, pan Triestu.


(Wiktor Toghon) #4

DEKRET KSIĄŻĘCY

z dnia 25.05.1917
o tytule księcia

W związku z przejęciem Zachodniej Krainy, te ziemie zostaną uwzględnione w tytule monarchy który od dziś brzmieć będzie:
Jej Najjaśniejsza Wysokość Suwerenny Książę Pobrzeża, książęcy hrabia Gorycji i Gradyski, margrabia Istrii, hrabia Zachodniej Krainy, pan Triestu.

/-/ Jej Najjaśniejsza Wysokość Suwerenny Książę Pobrzeża Wiktor I, książęcy hrabia Gorycji i Gradyski, margrabia Istrii, hrabia Zachodniej Krainy, pan Triestu.


(Wiktor Toghon) #5

DEKRET KSIĄŻĘCY

z dnia 10.07.1917

o włączeniu ziem dalmackich

W związku udaną kampanią dalmacką z dniem dzisiejszym włącza się ziemie dawnego Królestwa Dalmacji do Księstwa Pobrzeża. Na tym terenie tworzy się hrabstwa dolnej Dalmacji, hrabstwo górnej Dalmacji oraz wolne miasto Zadar.

/-/ Jego Najjaśniejsza Wysokość Suwerenny Książę Pobrzeża Wiktor I, książęcy hrabia Gorycji i Gradyski, margrabia Istrii, pan Triestu.
[/quote]


(Wiktor Toghon) #6

/-/ Jego Najjaśniejsza Wysokość Suwerenny Książę Pobrzeża Wiktor I, książęcy hrabia Gorycji i Gradyski, margrabia Istrii, pan Triestu


(Wiktor Toghon) #7

DEKRET KSIĄŻĘCY

z dnia 15.04.1918

o zmianie tytulatury księcia

W związku z włączeniem ziem dalmackich do Ksiestwa Pobrzeża od dnia dzisiejszego tytuł Księcia brzmieć będzie:
Jego Najjaśniejsza Wysokość Suwerenny Książę Pobrzeża, książęcy hrabia Gorycji i Gradyski, hrabia górnej i dolnej Dalmacji, margrabia Istrii, pan Triestu i Zadaru.

/-/ Jego Najjaśniejsza Wysokość Suwerenny Książę Pobrzeża Wiktor I, książęcy hrabia Gorycji i Gradyski, hrabia górnej i dolnej Dalmacji, margrabia Istrii, pan Triestu i Zadaru.


(Wiktor Toghon) #8

DEKRET KSIĄŻĘCY

z dnia 15.04.1918

sukcesji tronu

Tron Księstwa Pobrzeża jest dziedziczny. Panujący Książę powinien w jak najszybszym terminie wyznaczyć następce. Pierwszeństwo w dziedziczeniu tronu posiada dynastia książęca. Następca w chwili powołania staje się również Regentem Księstwa Pobrzeża, który sprawuje władze, w momencie czasowej niedyspozycji Księcia Pobrzeża. Gdy Książę Pobrzeża umrze przed wyznaczeniem następcy, lub gdy niego przedłużająca się nieobecności będzie zagrożeniem dla funkcjonowania Księstwa Pobrzeża, wszelkie tytuły do niego należące przechodzą na Cesarza Austrii i Króla Węgier.

/-/ Jego Najjaśniejsza Wysokość Suwerenny Książę Pobrzeża Wiktor I, książęcy hrabia Gorycji i Gradyski, hrabia górnej i dolnej Dalmacji, margrabia Istrii, pan Triestu i Zadaru.


(Wiktor Toghon) #9

DEKRET KSIĄŻĘCY

z dnia 15.04.1918

o mobilizacji

W związku z atakiem obcych sił na ziemię Pobrzeża ogłasza się powszechną mobilizację. Każdy mieszkaniec Księstwa w wieku od 16 do 45 lat ma w trybie natychmiastowym stawić się do najbliższej jednostki wojskowej w celu przejacia kwalifikacji i otrzymania przydziału.

/-/ Jego Najjaśniejsza Wysokość Suwerenny Książę Pobrzeża Wiktor Ia, książęcy hrabia Gorycji i Gradyski, hrabia górnej i dolnej Dalmacji, margrabia Istrii, pan Triestu i Zadaru.