Dekrety i Zarządzenia


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #1

ODEZWA

LUDU TYROLU

Od dawna oczekiwana godzina wybiła.

Żołnierze wierni Monarchii Austro-Węgierskiej walczą z wrogiem we wszystkich cyrkułach Tyrolu.

Wzywa się wszystkich zdolnych do noszenia broni do wstępowania do jednostek Cesarsko-Królewskiej Armii

Wzywa się ludność cywilną do zachowania spokoju i zimnej krwi oraz współpracy z oddziałami CK Armii.

Informujemy, że wszystkie oddziały Cesarsko – Królewskiej Armii w Tyrolu uznają za władcę Cesarza Austrii, oraz że zostało powołane dowództwo na czele z Andrew von Lichtenstein.

image

Podpisano
Andrew von Lichtenstein

Decentralizacja - Zaproszenie do debaty
(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #2

DEKRET NR 1

O powołaniu Gubernatora Książęcego Hrabstwa Tyrolu

 1. Niniejszym ogłasza się, że z dniem dzisiejszym zostaje utworzone stanowisko Gubernatora Tyrolu
 2. Stanowisko to będzie istniała do powrotu z wygnania prawowitego Cesarza Austrii
 3. Na pełnie tej funkcji wyznacza się Andrew von Lichtenstein

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Gubernator Książęcego Hrabstwa Tyrolu
/-/ Andrew von Lichtenstein


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #3

DEKRET NR 2

O symbolach Książęcego Hrabstwa Tyrolu

Z dniem 29 kwietnia zatwierdzam flagę i herb Książęcego Hrabstwa Tyrolu

 1. Herb

 1. Flaga

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Gubernator Książęcego Hrabstwa Tyrolu
/-/ Andrew von Lichtenstein


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #4

DEKRET NR 3

O powołaniu administracji państwowej

Z dniem 29 kwietnia zostają utworzone :

 1. Rada Administracyjna. W jej obowiązkach jest :
  a. Wspomagać działania Gubernatora
  b. Wspomagać działania wojska
  c. Kontrolować pracę administracji państwowej
  d. Działać na rzecz rozwoju Hrabstwa

 2. 15 Cyrkułów :
  a. Reutte
  b. Landeck
  c. Schlanders
  d. Imst
  e. Meran
  f. Innsbruck
  g. Sterzing
  h. Bozen
  i. Brixen
  j. Trydent
  k. Schwarz
  l. Bruneck
  m. Kufstein
  n. Kitzbuhel
  o. Lienz
  Na czele cyrkułu stoi starosta, który zarządza cyrkułem
  Starostę mianuje Gubernator Tyrolu

 3. Każdy cyrkuł będzie się składał z okręgów.

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Gubernator Książęcego Hrabstwa Tyrolu
/-/ Andrew von Lichtenstein


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #5

DEKRET NR 4

O powołaniu wojsk w Tyrolu

Z dniem 29 kwietnia powołuję Cesarskie Wojsko Tyrolu, składające się z piechoty, kawalerii, artylerii i służb.

 1. Piechota składa się z :
  a. pułków piechoty
  b. samodzielnych batalionów.

 2. Kawaleria składa się z :
  a. z pułków ułanów
  b. dywizjonu jazdy.
  c. samodzielnych szwadronów

 3. Artyleria składa się z
  a. pułków artylerii
  b. dywizjonów artylerii

 4. Służby składają się z :
  a. saperów
  b. wojsk łączności
  c. taborów
  d. wojska sanitarne

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Gubernator Książęcego Hrabstwa Tyrolu
/-/ Andrew von Lichtenstein


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #6

DEKRET NR 5

O szkolnictwie

Z dniem 9 maja zostają otwarte wszystkie szkoły i przywrócony obowiązek nauki

 1. Szkoły podstawowe
  w każdym okręgu mają być czynne co najmniej 3 szkoły podstawowe. Za działalność szkół podstawowych odpowiada starosta cyrkułu

 2. Szkoły licealne
  w każdym okręgu ma być czynna co najmniej 1 szkoły licealna. Za działalność szkół podstawowych odpowiada starosta cyrkułu.

 3. Studia
  Zostają otwarte dwa uniwersytety
  a. Uniwersytet w Innsbrucku (Universität Innsbruck)
  b. Wolny Uniwersytet w Bozen (Freie Universität Bozen)
  Za działalność uniwersytetów odpowiedzialna jest Rada Administracyjna

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Gubernator Książęcego Hrabstwa Tyrolu
/-/ Andrew von Lichtenstein


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #7

DEKRET NR 6

O organizacji Cesarskich Wojsk Tyrolu

Z dniem 30 kwietnia ustala się organizację wojsk w Tyrolu

 1. Dywizja Piechoty składające się z dwóch brygad piechoty po dwa pułki każda, artylerii dywizyjnej, złożonej z 1 pułku armat, i 1 dywizjonu haubic, jednego dywizjonu rozpoznawczego, oddziału łączności, oddziału sanitarnego, parku amunicyjnego, kolumny zaopatrzeniowej, piekarni i taborów.
  W skład pułku piechoty wchodzą sztab, 3 bataliony piechoty, oddziały karabinów maszynowych.

 2. Brygada Jazdy składająca się z dwóch pułków jazdy, dywizjonu jazdy, 1 oddziały karabinów maszynowych

 3. 10 samodzielnych batalionów strzeleckich

 4. jednostki artylerii

 5. 2 batalionów saperów.

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Gubernator Książęcego Hrabstwa Tyrolu
/-/ Andrew von Lichtenstein


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #8

DEKRET NR 7

O utworzeniu jednostek, nadaniu im numerów

W dniu 8 maja tworzę :
I. Piechota

 • 1 pułk cesarskich strzelców tyrolskich
 • 2 pułk cesarskich strzelców tyrolskich
 • 3 pułk cesarskich strzelców tyrolskich
 • 4 pułk cesarskich strzelców tyrolskich
 • 2 pułk piechoty Landwery „Linz”
 • I pułk cesarskich strzelców krajowych
 • II pułk cesarskich strzelców krajowych
 • III pułk cesarskich strzelców krajowych
 • 1 baon strzelców
 • 2 baon strzelców
 • 6 baon strzelców
 • 10 baon strzelców „Kopal”
 • 13 baon strzelców
 • 14 baon strzelców
 • 16 baon strzelców
 • 18 baon strzelców
 • 22 baon strzelców
 • 27 baon strzelców

II. Kawaleria

 • 5 pułk ułanów Ladwehry
 • 6 pułk ułanów Ladwehry
 • dywizjon tyrolskich strzelców konnych

III. Saperzy

 • 14 batalion saperów
 • 89 batalion saperów

IV. Artyleria

 • 8 pułk artylerii górskiej
 • 14 pułk artylerii górskiej
 • 14 pułk artylerii l
 • 14 pah „Gen. Krobatin”
 • 14 dhc
 • 44 dal Ldw -
 • 44 dah Ldw

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Gubernator Książęcego Hrabstwa Tyrolu
/-/ Andrew von Lichtenstein


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #9

DEKRET NR 7

o powołaniu żandarmerii

I.
Powołujemy Żandarmerię Książęcym Hrabstwie Tyrol, której zadaniem jest utrzymanie na obszarze książęcego Hrabstwa bezpieczeństwa i i porządku publicznego.

II.
Ustanawia się organizację Żandarmerii Książęcym Hrabstwie Tyrol :
Dla całego książęcego Hrabstwa - Komendę Krajową (Landesgendarmeriekommando)
Dla obszaru starostw - Komendy Okręgowe (Abteilungskommando) i posterunków żandarmerii
Dla obszarów miast - Komend Rejonowych (Bezirksgendarmeriekommandos) i posterunków żandarmerii

III.
Ustanawia się obsadę dla komend i posterunków:
Dla Komendy Krajowej - Komendant (w randze obersta) i 54 funkcjonariuszy różnych stopni.
Dla Komendy Okręgowej - Komendanta (w randze hauptmana) i 21 funkcjonariuszy różnych stopni)
Dla Komend Rejonowych - Komendant (w randze lejtnanta) i 17 funkcjonariuszy różnych stopni)
Dla Posterunków w miastach - Naczelnik (Feldfebel i 12 funkcjonariuszy)
Dla Posterunków wiejskich - Naczelnik (Feldfebel i 6 funkcjonariuszy)

IV.
Ustanawia się umundurowanie dla Żandarmerię Książęcego Hrabstwa Tyrolu wedle przedstawionego wzoru.

V.
Żandarmerię Książęcego Hrabstwa Tyrolu podlega bezpośrednio jurysdykcji Gubernatora Tyrolu.
Gubernator Tyrolu powołuje i odwołuje komendanta krajowego Żandarmerię Książęcego Hrabstwa Tyrolu.

VI.
Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Innsbruck, dnia 8.05.

/-/ Andrew von Lichtenstein
Gubernator Książęcego Hrabstwa Tyrolu


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #10

DEKRET NR 8

o odbudowie zakładów przemysłowych na obszarze Książęcego Hrabstwa Tyrolu

I.
Naznaczamy odbudowę i uruchomienie produkcji przemysłowej w:
Kopalni Srebra w Schwaz,
Kopalni miedzi w Kasem,
Kamieniołomy marmuru w okolicach Laas,
Kopalni Soli w Hall in Tyrol,
Zakładach Włókiennicze w Innsbrucku,
Zakłady spożywcze w Innsbrucku
Zakładach Broni w Innsbrucku

II.
Nadzór nad w/w zakładami obejmuje Kancelaria Cywilna Namiestnika.

III.
Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Innsbruck, dnia 8.05.

/-/ Andrew von Lichtenstein
Gubernator Książęcego Hrabstwa Tyrolu


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #11

DEKRET NR 9

o sformowaniu XIV Korpusu Armijnego

Z dniem dzisiejszym formuje XIV Korpus Armijny z siedzibą w Innsbrucku

W skład Korpusu wchodzą :

Sztab

3 DP w składzie :
5 BP - 28 pp (3 baony), 59 pp (4 baony), 12 bs
6 BP – 14 pp (4 baony), 75 pp (3 baony), 4 bs, 30 bs, 2 bpion.,
40 pal, 42 pal,

8 DP w składzie
Sztab
15 BP – 2 pcst (2 baony), 10 bs, 13 bs,
16 BP – 1 bs, 14, bs, 16 bs, 18 bs, 22 bs,
96 BP – 3 pcst (4 baony), 89 bsap.
121 BP – 1 pcst (4 baony), 4 pcdt (3 baony), 27 bs, 14 bsap.,
122 BP – 36 pp (3 baony),2 bs, 6 bs,
41 pal, 14 pah, 14 dhc,

44 DP Ldw. w składzie
Sztab
87 BP Ldw. – 2 pp ldw. (3 baony), 21 pp ldw. (3 baony),
88 BP Ldw. – I pskraj, II pskraj, III pskraj.
44 dal ldw,44 dah ldw.

Ponadto
1 BK Ldw. – 5 puł. Ldw, 6 puł. Ldw, dywizjon tyrolskich strzelców konnych
14 BAL
1 BAGór.
3 BAFort.
4 pdrag.
14 dywizjon taborów

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Innsbruck, dnia 11.05.

/-/ Andrew von Lichtenstein
Gubernator Książęcego Hrabstwa Tyrolu


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #12

DEKRET NR 10

o sformowaniu 4 Brygady Piechoty i 25 Brygady Piechoty

Z dniem dzisiejszym formuje 4 Brygady Piechoty i 25 Brygady Piechoty

4 Brygada Piechoty sformowana zostaje na terenie Księstwa Salzburg i składać się ma ze :

 • sztabu,
 • 4 baonów piechoty,
 • 1 dywizjonu artylerii lekkiej

25 Brygada Piechoty sformowana zostaje na terenie Księstwa Górnej Austrii i składać się ma ze

 • sztabu,
 • 4 baonów piechoty,
 • dywizjonu artylerii lekkiej

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Innsbruck, dnia 11.05.

/-/ Andrew von Lichtenstein
Gubernator Książęcego Hrabstwa Tyrolu


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #13

DEKRET NR 11

O rozformowaniu 4 i 25 Brygady Piechoty

Z dniem 19 maja 1917 roku rozformowuje tymczasowe brygady o numerach 4 i 25.
Oficerowie i żołnierze mogą wrócić do domu lub przenieść się do innych jednostek.

/-/ Andrew von Lichtenschtein
Gubernator Książęcego Hrabstwa Tyrolu


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #14

Rozkaz 01/08/2017

Zgodnie z rozkazem Szefa Sztabu ogłaszam stan gotowości bojowe we wszystkich jednostka XIV Korpusu.

podpisano


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #15

Dekret 12

Dekret o rządach w Książęcym Hrabstwie Tyrolu, Księstwie Salzburga, Księstwie Górnej Austrii i Vorarlbergu mówiąca za dnia 24 września AD 2017

 1. Za jedynego i prawowitego władcę w Książęcym Hrabstwie Tyrolu, Księstwie Salzburga, Księstwie Górnej Austrii i Vorarlbergu uznaje się Jego Cesarsko-Królewską Mość.

 2. Za obowiązujący zbiór praw ww Książęcym Hrabstwie Tyrolu, Księstwie Salzburga, Księstwie Górnej Austrii i Vorarlbergu uważa się Ugodę.

 3. Dekret wchodzi w życie w dniu 24 września AD. 201


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #17

Zarządzenie 1/2018

Zarządzenie w sprawie zwołania stanów generalnych w Książęcym Hrabstwie Tyrolu, Księstwie Salzburga, Księstwie Górnej Austrii i Vorarlbergu i uchwaleniu praw podstawowych

Na dzień 17.04.1918_zwołu stany generalnych Książęcym Hrabstwie Tyrolu, Księstwie Salzburga, Księstwie Górnej Austrii i Vorarlbergu aby

 1. Uchwaliły prawa podstawowe.

 2. Uchwaliły organizację Związku Austriackiej

 3. Uchwaliły prawa dotyczące Związku Austriackiego

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 15.04.2018


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #18

Zarządzenie 2/2018

o mobilizacji

 1. W związku z niepewną sytuacja w Monarchii Austro - Węgierskiej ogłasza się powszechną mobilizację. Każdy mieszkaniec Książęcego Hrabstwa Tyrolu, Księstwa Salzburga i Księstwa Górnej Austrii w wieku od 16 do 45 lat ma w trybie natychmiastowym stawić się do najbliższej jednostki wojskowej w celu przejęcia kwalifikacji i otrzymania przydziału.

 2. Zarządzenie wchodzi z dniem ogłoszenia

podpisano
Namiestnik
Andrew von Lichtenstain
Kontradmirał