Dekrety Namiestnikowskie


(Otto von Dubrovnik) #1
Dekret Namiestnika Trójjedynego Królestwa Chorwacji, Slawonii i Dalmacji

z dnia 19 września roku 1917
Z mocy praw w imieniu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości Franciszka Józefa II, miłościwie nam panującego Cesarza Austrii, apostolskiego króla Węgier, etc., etc. mi nadanych postanawiam o utworzeniu Królewskiej Straży Chorwacji, której zadaniem chorwackich granic obrona, na straży interesów Trójjedynego Królestwa stanie i wszelakich zadań przez Jego Namiestnikowską Wysokość zadanych wypełnianie będzie. Dekret wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym.
(-) Otto von Dubrovnik

Namiestnik Trójjedynego Królestwa Chorwacji, Slawonii i Dalmacji

Decentralizacja - Zaproszenie do debaty
(Otto von Dubrovnik) #2
Dekret Namiestnika Trójjedynego Królestwa Chorwacji, Slawonii i Dalmacji

z dnia 21 września 2017

Z mocy praw w imieniu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości Franciszka Józefa II, miłościwie nam panującego Cesarza Austrii, apostolskiego króla Węgier, etc., etc. mi nadanych postanawiam o ustanowieniu podziału administracyjnego Trójjedynego Królestwa Chorwacji, Slawonii i Dalmacji na osiem komitatów. Komitaty te nosi nazwy następujące będą:

  • Belovár-Kőrös ze stolicą w Belowarze
  • Lika-Krbava ze stolicą w Gospiciu
  • Modrus-Fiume ze stolicą w Ogulinie
  • Pozsega ze stolicą w Pożedze
  • Szerém ze stolicą w Wukowarze
  • Varasd ze stolicą w Warażdynie
  • Verőce ze stolicą w Wirowiticy
  • Zágráb ze stolicą w Zagrzebiu

Szczegółowy podział administracyjny i granice komitatów poszczególnych załącznik do dekretu niniejszego obrazuje.

(-) Otto von Dubrovnik

Namiestnik Trójjedynego Królestwa Chorwacji, Slawonii i Dalmacji
Załącznik


(Otto von Dubrovnik) #3
Dekret Namiestnika Trójjedynego Królestwa Chorwacji, Slawonii i Dalmacji
z dnia 18 października 2017
Z mocy praw w imieniu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości Franciszka Józefa II, miłościwie nam panującego Cesarza Austrii, apostolskiego króla Węgier, etc., etc. mi nadanych postanawia się, iż każdy osobnik gatunku homo sapiens, który z aresztu decyzyą Namiestnika uwolniony zostanie, darmową szablę i konia w podarunku od Królestwa Trójjedynego otrzyma.
(-) Otto von Dubrovnik
Namiestnik Trójjedynego Królestwa Chorwacji, Slawonii i Dalmacji