Dekrety


(Tomisław II) #1

Tutaj znajdziecie wszelkie dekrety Namiestnika Dolnej Austrii.

(Tomisław II) #2

Dekret 1/29/05/17

o powołaniu

Książęcej Policji Dolnej Austrii

Jego Ekscelencja Leszek van der Fryssau, Z łaski Boga i woli ludu Namiestnik Dolnej Austrii, Burmistrz Miasta Wiedeń, Generalny Nadprezydent Główny Policji Dolnej Austrii i Wiednia, Szlachcic Dreamlandu i Elderlandu etc., etc. etc.

Jego Ekscelencja Namiestnik, na mocy Dekretu 3/2017 o przekazaniu policji wiedeńskiej pod nową formacje, wydanego przez Burmistrza Wiednia, JE Namiestnika,
powołuje nową formację porządkową o nazwie:

Książęca Policja Dolnej Austrii

Książęca Policja powstała na bazie Cesarsko - Królewskiej Policji Miasta Wiedeń oraz formacji paramilitarnej zwanej Milicją Ludową.

O symbolice, stopniach i mundurach znajdziecie w rozporządzeniu.


(-)JE Leszek van der Fryssau
Namiestnik i Burmistrz Miasta