Dokąd zmierzamy?


(Tomisław II) #1

Dokąd zmierzamy?

Tym trafnym zdaniem chcę rozpocząć wątek, w którym chcę poruszyć kwestie państwowości Terytoriów Naddunajskich.

Ostatnimi czasami, nurtuje mnie myśl o przyszłości terytorium naszej ukochanej Monarchii Austro - Węgierskiej. Jestem tu ok. 2 miesiące. Mnie martwi to, iż nasze ziemie stanęły w “rozkroku” między obecnym stanem rzeczy a powrotem Austro - Węgier na arenę mikronacyjną. Poszczególne prowincje zwane krajami koronnymi rozwijają się bardzo dobrze(po za Voralbergiem, gdzie Polyna porzuciła chyba prowincje). Jednak rzecz jest, iż centralne władze nie zdają z tego, że isnieją jakiekolwiek połaczenie między poszczególnymi krajami koronnymi. Powołano już cześć instytucji centralnych, ale są słabe. Powinniśmy nadać bieg sprawie oraz powinniśmy, my namiestnicy kierować inicjatywę koronacji cesarza i króla oraz proklamować ponowną niepodległość Austro - Węgier. To zachęci do przybywania do A-W. Nie chcemy aby obecny stan rzeczy tworzył “sezonowość” działania.

Kolejną kwestą którą chcę poruszyć to przyszłość terytoriów nie zagospodorowanych?
Nasze Terytoria Naddunajskie, są w 80% zarządzane w osoby do tego przygotowane. Jednak 20% terytorium dawnych A- W, jest nie zarządzana. Chodzi tu o Siedmiogród, Chorwacja - Slawonia i Dalmacja. Do tego dochodzi problem z porzuceniem Voralbergu.


Stan obecny


Proponowane zmiany wg.Henryka von Gröca

Kolega @Henryk_von_Groc , zaproponował w temacie Mapa - aktualny podział polityczny, w/w rozwiązanie na mapie. Jednak według mnie Siedmiogród, Chorwacja - Slawonia i Dalmacja powinny tymczasowo trafić pod zarząd Rady Nadzwyczajnej.

Jest jeszcze kwestia Voralbergu.
Według najnowszej mapie, porzucony przez Polynę, Voralberg trafiłby by pod zarząd Tyrolu, który ma we swoim składzie oprócz właściwego Tyrolu, takie prowincje jak Salzburg i Górną Austrię, co stawia w przyłączeniu Voralbergu, Dolną Austrię w niewygodnym położeniu.
Mieszkańcy Dolnej Austrii i Wiednia, piszą do mnie listy, żebym reagował i rozmawiał z Tyrolem ws. przekazania Górnej Austrii na rzecz Dolnej Austrii. Takie kroki też podjąłem. Jednak włodarz Torolu uzależnia to od zgody Rady Nadzwyczajnej.
Według mojej osoby Voralberg trafiłby do Tyrolu w zamian za przekazanie Górnej Austrii w ręce Dolnej Austrii.

Jakie są wasze myśli? Piszcie.


Ugoda - projekt - całość!
(Andrew von Lichtenstein) #2

Terytorium Tyrolu, Salzburga i Górnej Austrii zawsze należały do ziem XIV Korpusu. Dlatego są razem połączone.
Szkoda że Namiestnik Dolnej Austrii przekręca moją wypowiedź. Napisałem, że jeżeli Cesarz i Rada zadecydują o mianach grani podporządkuje się ich poleceniu. Nie powiedziałem “włodarz Tyrolu uzależnia to od zgody Rady Nadzwyczajnej”.

Natomiast jeśli chodzi o listy to do namiestnika Tyrolu to chyba ci sami mieszkańcy Górnej Austrii, proszą mnie abym zrobił wszystko, aby się nie łączyli z dolną Austrią.

Wiem że Ekscelencja Leszek van der Fryssau bardzo martwi się co się dzieje w Voralbergu.
Mam w tej sprawie propozycję, aby namiestnik Dolnej Austrii i Wiednia, oddał ziemie przez siebie zarządzane bezpośrednio pod zarząd Cesarzowi, a sam objął funkcję namiestnika Voralbergu


(Wiktor Toghon at Atera) #3

i Dalmacji, Chorwacji oraz Siedmiogrodu.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #4

Także i ja proponuję aby rozważył pan objęcie funkcji namiestnika / gubernatora Księstwa Siedmiogrodu lub Trójdzielnego Królestwa Chorwacji, Sławonii i Dalmacji. Obszary to duże z wielkim potencjałem. Dadzą na pewno wiele możliwości do wykazania się niemal na każdym polu działania.i satysfakcję z tego na pewno przyniosą. Jest pan człowiekiem ambitnym i widać ze dusi się pan w Wiedniu. Zarówno Siedmiogród jak i Trójjedyne Królestwo dadzą panu przestrzeń której pan poszukuje. Zachęcam przemyśleć te propozycje, bo czas kształtowania się podziału terytoriów Naddunajskich dobiega końca.


(Tomisław II) #5

Wobec propozycji moich drogich przyjaciół, chcę zostać Namiestnikiem Trójdzielnego Królestwa Chorwacji, Sławonii i Dalmacji. W zamian zrezygnuje z Dolnej Austrii


(Andrew von Lichtenstein) #6

Wg mnie to rozsądna propozycja.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #7

Również i mi się wydaje, że podjął pan słuszna decyzję. :slight_smile:


(Franz Josef von Habsburg) #8

Jak rozumiem, kraje koronne są ruchome, tzn. mogą się zmieniać, także do Ugody nie wpisujemy “na twardo”? :slight_smile:


(Wiktor Toghon at Atera) #9

I to jest dobre pytanie.
Może wpiszemy a potem ewentualnie będziemy edytować?


(Andrew von Lichtenstein) #10

Wasza Cesarsko-Królewska Mość
Moim zdaniem kraje koronne są stałe, tylko namiestnicy lub gubernatorzy są ruchomi


(Henryk von Groc Hrychowicz) #11

Wasza Cesarska Mość, popieram stanowisko pana von Lichtensteina. Uważam że kraje koronne, które ukształtowały się w trakcie odbudowy monarchii powinny być wpisane do Ugody. Opowiadam się też za tym by wpisać do niej Trójdzielne Królestwo Chorwacji, Sławonii i Dalmacji.oraz Księstwo Siedmiogrodu. Pozwoli to zlikwidować obszary niezagospodarowane.


(Franz Josef von Habsburg) #12

Hm, oczywiście - Ugoda stwierdzi stan obecny. Ale umożliwiłbym ich zmianę przez parlament, tak aby nie trzeba było zmieniać za każdym razem ugody :-).


(Wiktor Toghon at Atera) #13

Popieram to rozwiązanie.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #14

Jak najbardziej, takie rozwiązanie jest słuszne i ma moje poparcie.


(Andrew von Lichtenstein) #15

Ja też popieram


(Franz Josef von Habsburg) #16

Děkuji :slight_smile:


(Tomasz Dostojewski) #17

Ja także popieram.
Mam tylko pytanie, czy Wasza Cesarska Wysokość postanowił już czy powróci na tron ,czy też nie ?


(Franz Josef von Habsburg) #18

Tak, jak najbardziej. Nie pisałem? :smiley:


(Thimoteus ik Hohentsolern) #19

Ej, ja anektowalem Siedmiogrod! “strzela focha”


(Henryk von Groc Hrychowicz) #20

Nie widzę problemu. Siedmiogród jest niezagospodarowany i może być włączony do Królestwa Węgier. Jednak fakt aneksji obszaru Siedmiogrodu dobrze byłoby jakoś opisać w Królestwie Węgier.