Dowództwo i Sztab III Korpusu


(Henryk von Groc Hrychowicz) #1

Cesarsko-Królewski III Korpus Austro-Węgier

Dowódca: Namiestnik Styrii Henryk von Groc

SZTAB

Szef sztabu: Oberst Richard Müller.

Oddział I Organizacyjny - organizacja ogólna jednostek oraz każdej broni i służby - sprawy uzbrojenia i wyposażenia każdej broni lub służby - sprawy kadrowe: stanów liczebnych, wykaz chorych i rannych, uzupełnienie stanów ludzi i koni, urlopy, awanse, nagrody, kary. - służba sprawiedliwości

Oddział II Wywiad i Kontrwywiad - pozyskiwanie wiadomości o nieprzyjacielu - deszyfrowanie depesz obcych - szyfrowanie i deszyfrowanie depesz własnych - utrzymywanie kontaktów z władzami cywilnymi

Oddział III Operacyjny (operacje i wyszkolenie) - przygotowanie działań i wykonania powziętych przez dowódcę decyzji. - aktualizacja położenia wojsk własnych - metody i plany szkolenia wojsk - opracowanie doświadczeń z ćwiczeń i walk

Oddział IV Kwatermistrzowski (zaopatrzenie i transporty)

  • organizacja przewozów, rozdział środków transportowych
  • organizacja zaopatrywania, rozdział środków pieniężnych
  • rozdział i użycie sił roboczych
  • sprawy ewakuacji i leczenia ludzi i koni

(Henryk von Groc Hrychowicz) #2

SKŁAD III KORPUSU

6 Dywizja Piechoty Austro-Węgier

Dowódca: Feldmarschalleutnant Karl Gelb Edler von Siegesstern

23 Dywizja Piechoty Landwehr

Dowódca: Feldmarschalleutnant Heinrich Ritter von Krauss-Elislago

3 Brygada Kawalerii Austro-Węgier

Dowódca: generalmajor Albert Freiherr Abele von und zu Lilienburg

1 Pułk Pancerny

2 Dywizjon Lotnictwa


(Henryk von Groc Hrychowicz) #3

Etatyzacji pododdziałów i oddziałów III Korpusu

I. Etat drużyny piechoty wynosi 11 żołnierzy, w tym: 1 Korporal, 2 gefreiterów, 8 Infanterist.

II. Etatyzacja pododdziałów piechoty : Pluton – 38 żołnierzy (dowódca + 3 drużyny strzelców i sekcja karabinu masz.) Kompania – 128 żołnierzy (dowództwo /2 of./ + 3 plutony piechoty, drużyna zaopatrzenia) Batalion - 800 żołnierzy (dowództwo /5 of./ + 3 kompanie piechoty, kompania grenadierów, kompania kwater. pluton saperów)

III. Wtatyzacja pododdziałów kawalerii : Pluton kawalerii - 35 żołnierzy (dowódca + 3 drużyny) Szwadron - 119 żołnierzu (dowództwo /3 of./ + 3 plutony kawalerii + drużyna zaopatrzenia) Baon kawalerii - 602 żołnierzy (dowództwo /7 of./ + 4 szwadrony + szwadron zaopatrzenia)

IV, Etatyzacja pododdziałów artylerii : Działon – 7 żołnierzy [1 działo] Bateria – 56 żołnierzy (dowództwo /3 of./ + 6 działonów + drużyna amunicyjna) Dywizjon Artylerii – 357 żołnierzy (dowództwo /5 of./ + 4 Baterie [24 działa] + kompania kwater.)

V. Etatyzacja oddziałów piechoty Pułk Piechoty - 3320 żołnierzy i 24 działa (dowództwo /7 of./ + 3 bataliony piechoty, dywizjon artylerii polowej, szwadron zwiadu, kąpania kwatermistrzowska, kompania saperów, kompania transportowa /Tabory/, pluton medyczny, drużyna łączności.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #4

Regulaminowe umundurowanie żołnierzy III Korpusu

Kurtka mundurowa (w kolorze Hechtgrau) Spodnie proste (w kolorze Hechtgrau) Czapka (w kolorze Hechtgrau) Opinacze (w kolorze Hechtgrau) Trzewiki (brązowe) Pas z klamra

Dwie ładownice Bagnet z żabką Chlebak Tornister dwu częściowy Manierka aluminiowa Menażka lub kociołek Płachta namiotowa


(Henryk von Groc Hrychowicz) #5

Regulaminowe umundurowanie oficerów III Korpusu

Kurtka mundurowa (w kolorze Hechtgrau) Spodnie proste (w kolorze Hechtgrau z czerwonymi lampasami) Kepi oficerskie (w kolorze Hechtgrau) Buty z cholewami oficerskie (czarne) Pas z klamrą Broń osobista (pistolet) Szabla