Druga sesja Tymczasowej Rady Krajów Naddunajskich


(Wiktor Toghon) #1

Szanowni Panowie!
Szanowne Panie!

Uroczyście i z nieukrywaną radością otwieram II sesje Tymczasowej Rady Krajów Naddunajskich. Ta sesja odbędzie się w Trieście.

Na początek proponuje , by każdy namiestnik potwierdził swoje przybycie.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #2

Potwierdzam przybycie na obrady.


(Borys Targersdorf) #3

Witam Waszą Książęcą Wysokość.
Witam Szanownych Kolegów.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #4

Potwierdzam swoje przybycie


(Tomasz Dostojewski) #5

Potwierdzam przybycie na obrady.


(Moritz von Oranien-Nassau) #6

Potwierdzam przybycie.


(Wiktor Toghon) #7

Wydaje mi się że możemy zacząć.
Oczywiście można połączyć w trakcie.

Proszę o składanie propozycji tematów które będą omawiane.


(Franciszek Leopold I) #8

Witam Panów bardzo serdecznie.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #9

Jako, że nikt się nie odzywa ja mam pytanie ?
Kiedy oficjalnie zostanie uznany cesarzem Franciszek Józef II i kiedy odbędzie się JCKM koronacja na króla Korony Sw. Stefana (Węgier)


(Tomasz Dostojewski) #10

Zapewne kiedy JFII dokończy Ugodę .


(Borys Targersdorf) #11

zapewne tak będzię.

Panie Przewodniczący ja chciałbym oddać pod dyskusję:

  • ocena Rady Nadzwyczajnej domagał sie tego Pan van_der_Fryss,

  • ostateczny poddział krajów koronnych i przypisanie im namiestników.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #12

Panowie, debata nad oceną Rady Nadzwyczajnej zgodnie z prawem nie leży w kompetencjach Rady Krajów Naddunajskich, która nie posiada prawnych uwarunkowań do podejmowania jakichkolwiek decyzji. Jednak wszyscy dostrzegamy, że Rada Nadzwyczajna przestała wypełniać swe obowiązki. Stoimy w szerokim rozkroku czekając na nową Ugodę. Tej jednak nie będzie jeśli Rada Nadzwyczajna nie podejmie pracy. Po pierwsze nad nową ugoda, bo w świetle obowiązującego prawa tylko jej członkowie są władni dokonywać prawnych regulacji. Po drugie Rada Nadzwyczajna powinna bez dalszej zwłoki rozpocząć proces detronizacji obecnego monarchy (zwłoki nie rozumiem) i koronacji JCiKM Franciszka Józefa II.

Bez tego kręcimy się w kółko, jak pies za własnym ogonem. Odbudowujemy monarchię od dołu bez monarchy i władz kraju i bez obywateli. Bo jak na razie Rada Nadzwyczajna kwestię nadawania obywatelstwa pomija, choć jest władna takie wnioski rozpatrywać.


(Wiktor Toghon) #13

Fakt że nie możemy podejmować decyzji, nie znaczy że nie możemy wyrazić opinii.

Tak więc rozpoczynam debatę na temat: Ocena działania Rady Nadzwyczajnej.
Wypowiedź Pana von Groca (przepraszam za spolszczoną pisownie) zostaje do niej włączona.

Zachęcam do brania udziału i zgłaszania kolejnych tematów.


(Moritz von Oranien-Nassau) #14

Brak działania.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #15

Moim zdaniem, jeżeli chcemy kogoś oceniać, sądzić powinniśmy się nad tym pochylić głębiej
Moim zdaniem nie można oceniać całej Rady am blok.
Bez urazy do Ekscelencji Maikowskiego, ale jak można porównać jego pracę do pracy Ekscelencji Borys Targersdorf
Proszę wszystkich o zastanowienie się nad tym.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #16

Litości. Nie chodzi tu o ocenianie kogokolwiek z członków Rady Nadzwyczajnej. Każdy ma swoje realne problemy i sprawy dlatego życiu wirtualnemu poświęca tyle czasu ile go ma. Powinniśmy to rozumieć i szanować, bo nikt nie wie co za tydzień czy miesiąc go dotknie. Skupmy się na istocie sprawy.

W mojej ocenie, przyszedł czas zintensyfikowania prac nad odbudową struktur państwowości Austro-Wegier. Dlatego też Rada Nadzwyczajna powinna powołać Radę Państwa Austro-Wegierskiego (wspólny parlament dla Austrii i Węgier) i przekazać jej swoje kompetencje w zakresie ustawodawstwa. W skład Rady Państwa powinni wejść wszyscy namiestnicy. Tym sposobem uzyskała by ona szeroką reprezentatywność, a jednocześnie Rada Krajów Naddunajskich została by wchłonięta przez Radę Państwa. Zaś Rada Nadzwyczajna do czasu przyjęcia nowej ugody i powołania Rządu pozostała by organem wykonawczym. Mam nadzieję, że tym sposobem w miarę szybko uda się uchwalić nową ugodę oraz przeprowadzić detronizację “zaginionego władcy” i koronacji JCiKM Franciszka Józefa.

Jeśli przedstawiona propozycja ma panów poparcie, to proszę przyłączyć się do apelu kierowanego do Rady Nadzwyczajnej o powołanie Rady Państwa lub podjecie działań zmierzających do szybkiego ustanowienia nowej ugody.


(Tomasz Dostojewski) #17

Zgadzam się z Henrykiem. Trzeba ruszyć działania ku powstania Monarchii i skończyć z tym marazmem . Nie wiem jak długo zajmie JFII napisanie Ugody, ale my możemy już tworzyć zalążek Monarchii powołując jej pierwsze instytucje.


(Moritz von Oranien-Nassau) #18

Zgadzam się.


(Borys Targersdorf) #19

[quote]Art. 42.
Gdy nastąpi niezaprzeczalna stabilizacja społeczna, polityczna, prawna i gospodarcza państwa, oraz możliwe będzie powołanie Cesarskiego i Królewskiego Rządu wraz ze Zgormadzeniem Parlamentarnym, Przewodniczący Rady Nadzwyczajnej ma obowiązek wydać stosowne rozporządzenie mówiące o rozwiązaniu Rady Nadzwyczajnej.[/quote]
to się da zrobić.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #20

Mamy podstawy prawne i sprzyjające warunki do podjęcia działań w kierunku odbudowy struktur władz państwowych. Zatem nie ma przeszkód do podjęcia działań w tym kierunki i wszystko w rękach Rady Nadzwyczajnej. Liczę, ze takie zostaną niebawem podjęte.

Względem drugiego punktu obrad t.j ostatecznego poddział krajów koronnych swoje propozycje już przedkładałem. Pozostaje mi je przypomnieć:

Z tym że namiestnik Królestwa Węgier zgłaszał zastrzeżenia do ustanowienia Księstwa Siedmiogrodu. Zatem możemy rozważyć włączenie tego obszary do Węgier. Za taką decyzją przemawia też brak namiestnika do obsadzenia Księstwa Siedmiogrodu. Proponuję przedyskutować taką możliwość bo podział kraju będzie wpisany w nową Ugodę i chociaż z tej racji warto mieć jasność sytuacji.