Dymisja Rządu


(Henryk von Groc Hrychowicz) #1

Wasza Cesarska i Królewska Mość

W związku z wyborem nowej Rady Państwa i zamknięciem XIII kadencji składam w trybie art 52 ust. 1 dymisje rządu.

Z wyrazami najwyższego szacunku (-) Henryk Mikołaj von Groc Hrychowicz


(Franciszek Józef II) #2

Dymisję przyjmuję i dziękuję za pracę Rządu.