Dymisja z urzędu Regenta


(Tomasz Dostojewski) #1

Wasza Cesarka Wysokość. W związku z brakiem czasu realistycznego, pragnę ograniczyć swoją działalność w Monarchii. Nie chcąc blokować stanowiska , podaje się do dymisji z funkcji regenta Księstwa Bośni i Hercegowiny. Wierzę iż mój następca przyczyni się do dalszego rozwoju tej pięknej krainy. Wraz z końcem sezonu Ligi Orientyki , zrezygnuję także z funkcji menedżera FK Olimpik Sarajewo.

z wyrazami szacunku /-/ Tomasz Dostojewski.


(Franciszek Józef II) #2

Z przykrością przyjmuję.