Dymisja z urzędu Regenta


(Tomasz Dostojewski) #1

Wasza Cesarka Wysokość.
W związku z brakiem czasu realistycznego, pragnę ograniczyć swoją działalność w Monarchii.
Nie chcąc blokować stanowiska , podaje się do dymisji z funkcji regenta Księstwa Bośni i Hercegowiny.
Wierzę iż mój następca przyczyni się do dalszego rozwoju tej pięknej krainy.
Wraz z końcem sezonu Ligi Orientyki , zrezygnuję także z funkcji menedżera FK Olimpik Sarajewo.

z wyrazami szacunku
/-/ Tomasz Dostojewski.


(Franz Joseph von Habsburg) #2

Z przykrością przyjmuję.