Dziennik Dekretów Rady Regencyjnej


(Miroslav Barbarez) #1

](http://dyskusje.austro-wegry.org/uploads/default/original/1X/79669285fbaa737362b24aaa315872f53b4ecefc.jpg)

W tym miejscu będą publikowane dekrety wydawane przez Radę Regencyjną.


(Miroslav Barbarez) #2

**

Dekret nr 1/17

o zakresie obowiązków Rady Regencyjnej i jej członkach

** Mając na uwadze dobro mieszkańców Księstwa Bośni i Hercegowiny, kierując się jej interesami i bezpieczeństwem, Rada Regencyjna postanawia, co następuje:

  1. Rada Regencyjna jest organem tymczasowej władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej obowiązującej na terytorium Księstwa Bośni i Hercegowiny.

  2. Rada Regencyjna ulega rozwiązaniu wraz ze skonsolidowaniem władzy centralnej na terytorium dawnej Monarchii Austro-Węgier w postaci: a). powołania Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości, który przyjmie także tytuł Księcia Bośni i Hercegowiny; b). powołania Rządu Monarchii Austro-Węgier; c). uchwalenia Ugody tudzież innego dokumentu mającego moc ustawy zasadniczej na terytorium Monarchii Austro-Węgier; d). uznanie legalności ww. punktów przez wszystkie terytoria wchodzące w skład Monarchii Austro-Węgier.

  3. Do obowiązków Rady Regencyjnej na terytorium Księstwa Bośni i Hercegowiny należy: a). dbanie o dobro Księstwa Bośni i Hercegowiny oraz jej mieszkańców; b). dbanie o interes Księstwa Bośni i Hercegowiny na forum Tymczasowej Rady Krajów Naddunajskich; c). aktywizacja życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego, naukowego i sportowego na terytorium Księstwa Bośni i Hercegowiny; d). zapewnienie bezpieczeństwa na terytorium Księstwa Bośni i Hercegowiny poprzez rozwój służb mundurowych (armia, policja, służby specjalne, straż pożarna, służba więzienna, służba leśna, służba kolejowa); e). zapewnienie mieszkańcom Księstwa Bośni i Hercegowiny powszechnej opieki zdrowotnej i edukacji.

  4. Do Rady Regencyjnej powołuje się: a). Pana Ahmeda Paszę; b). Pana Miroslava Barbareza.

  5. Do zakresu obowiązków członków Rady Regencyjnej wymienionych w pkt. 4 należy: a). Pana Ahmeda Paszy: -* armia i służby specjalne; -* reprezentacja Księstwa Bośni i Hercegowiny na forum Tymczasowej Rady Krajów Naddunajskich; -* aktywizacja życia sportowego; -* rozwój rolnictwa i przemysłu. b). Pana Miroslava Barbareza: -* administracja i infrastruktura; -* rozwój edukacji i ochrona zdrowia; -* aktywizacja życia kulturalnego; -* służby mundurowe (z wyłączeniem armii i służb specjalnych).

  6. Postanowienia dekretu wchodzą w życie z chwilą ogłoszenia.

Podpisano:

(-) Ahmed Pasza (-) Miroslav Barbarez


Decentralizacja - Zaproszenie do debaty