Gabinet Regenta Monarchii


(Franciszek Leopold I) #1
Summary

@Henryk_von_Groc, @Andrew_von_Lichtenst

Dwa dni po umówionym terminie, Regent w końcu przyjął na audiencji prywatnej Szefa Sztabu i zwierzchnika Marynarki. Gdy weszli do gabinetu, w którym mimo ciepłej, wrześniowej pogody huczały polana w kominku, zastali Regenta Kłopockiego, który zanosząc się paskudnym kaszlem wskazał im dwa fotele naprzeciw siebie. Kiedy skończył wreszcie prychać, na chusteczce którą odjął od ust widoczna była ciemnoczerwona plama. Regent upił łyk wody ze szklanki i zaczął:

—Meine Herren! Przepraszam najmocniej za to opóźnienie, ale jak Panowie wiedzą mieliśmy ostatnio nieprzyjemny incydent na Węgrzech, poza tym zdrowie niestety nie służy tak jak bym chciał. Mam nadzieję że Najjaśniejszy Pan powróci zgodnie z planem, bo chciałbym się udać do Baden w celu podreperowania zdrowia. Przechodząc do meritum, aby nie męczyć Panów:
Jako że dotychczasowa służba obu Panów jest bez zarzutu, a Herr Kriegminister rekomenduje obu Panów do dalszej służby, ja jak najbardziej wystawię nominacje. Chciałem tylko zapytać Panów osobiście o stan obecny sił zbrojnych i floty, oraz plany na najbliższe miesiące—wpatrzył się z uwagą w rozmówców


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #2

Jako że szef Sztabu Generalnego jest wyższy stopniem i funkcją, kontradmirał von Lichtenstein spokojnie czekał na wypowiedź szefa SG


(Henryk von Groc Hrychowicz) #3

Wasza Wysokość

Całość sił Cesarsko-Królewskiej Armii jest podzielona na 16 okręgów wojskowych (Korpusów) rozmieszczonych zgodnie z Dyrektywą Sztabu Generalnego nr 13. Wykaz jednostek wchodzących w skład poszczególnych korpusów prowadzi Inspektorat Wojsk Lądowych.
Dowództwo II Korpusu w Wiedniu pełni Leszek van der Fryssau
Dowództwo III Korpusu w Grazu pełni Henryk von Groc
Dowództwo XV Korpusu w Sarajewie pełni Tomasz Dostojewski (Ahmed Pasza)
Dowództwo XVI Korpusu w Trieście pełni Wiktor von Vihren
Pozostałe Korpusy są w bezpośredniej dyspozycji naczelnego dowództwa i sztabu generalnego.

Sztab Generalny jest zorganizowany wedle struktury określonej przez Rozporządzenie Sekretarza d/s wojny nr. 1. z dn. 22.05.1917 r. (2017 r.)

W najbliższym czasie planuje dokonać reorganizacji struktur sztabu generalnego powołując oddział organizacyjny i szkoleń oraz oddział kwatermistrzowski. Zamierzam również dokonać zmian w strukturach dowodzenia dopasowujac je do wymogów określonych w Ugodzie. Niezbędne do tego jest powierzenia statusu moderatora dla Sztaby Generalnego o co wnoszę do Waszej Wysokości.

Korzystając z możliwości, proszę też o nadanie statusu moderatora dla Księstwa Styrii.


(Franciszek Leopold I) #4

Regent wysłuchał uważnie raportu Herr von Groca, po czym spojrzał na von Lichtensteina
—Admirale?


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #5

Ekscelencjo

Flota ma cztery porty wojenne. Porty są w większej części odbudowane. Każdy port chroni jeden pułk piechoty morskiej, dwa bataliony piechoty i po parękompani saperów. W/w pułków piechoty morskiej są cztery. Mogą brać udział w akcjach desantyowych i walkach na lądzie.

Flota posiada 2 nowoczesne krążowniki, jeden dywizjon kontrtorpedowców (6 sztuk) i cztery dywizjonów trałowców po sześć sztuk. Każdy dywizjon stoi w innym porcie wojennym.
Wszystkie załogi są intensywnie szkolone.kontrtorpedowce i trałowce prowadzą kontrolę naszego akweny, a trałowce dodatkowo czyszczą morze z min morskich. Podczas jednej z takich akcji został uszkodzony jeden trałowiec.

Flota posiada dwa samoloty rozpoznawsze. Trwają końcowe rozmowe w spawie zakupu sześciu następnych samolotów

W planach jest stworzenie trzech dywizjonów kontrtorpedowców, dodanie kilku krążowników i odzyskanie lub budowa sześciu pancerników. Oczywiście jeżeli będą na to pieniądze.


(Franciszek Leopold I) #6

Po chwili Regent przerwał milczenie
—Dziękuję, Meine Herren. Kiedy tylko pojawi się ustawa o siłach zbrojnych, w zgodzie z nią przedstawię Panów nominacje. Do tego czasu proszę obu Panów o pozostanie na swoich stanowiskach — zwrócił się do von Lichtensteina
— Postaram się znaleźć budżet na budowę okrętów, czy ma Herr Admiral na myśli jakieś konkretne stocznie które mogłyby je wykonać?
Po chwili, jakby sobie coś nagle przypomniał, zwrócił się do von Groca z namysłem
— Herr General, jak wygląda stan naszych wojsk inżynieryjnych?


(Henryk von Groc Hrychowicz) #7

Wasza Wysokość

W skład każdego batalionie piechoty wchodzi pluton saperów, zaś w skład każdego pułku wchodzi kompania saperów.
Ponadto dysponujemy:

  • 1 batalionem saperów ( I Korpus )

  • 4 batalionem saperów ( XIV Korpus, 3 dywizja, 6 brygada piech.)

  • 11 batalionem saperów ( XI Korpus )

  • 12 batalionem saperów ( XIV Korpus, 3 dywizja, 5 brygada piech.)

  • 14 batalionem saperów ( XIV Korpus, 121 brygada )

  • 30 batalionem saperów ( XIV Korpus, 3 dywizja, 6 brygada piech.)

  • 89 batalionem saperów ( XIV Korpus, 96 brygada )

  • 2 batalionem pionierów (XV Korpus )

  • 3 batalionem pionierów ( III Korpus, 6 dywizja )

  • 16 batalionem pionierów ( III Korpus, 23 dywizja )


(Franciszek Leopold I) #8

Kłopocki klasnął w dłonie — Doskonale! Proszę jak najszypciej skierować najbliższy batalion saperów wraz z osłoną do odbudowy i udrożnienia linii kolejowej wiodącej na Pustkowia Winków, zaraz wypiszę odpowiedni rozkaz.
Wstał powoli, podpierając się na biurku i przeszedł na drugą jego stronę. Uścisnął dłonie obu panom — Dziękuję serdecznie za spotkanie!


(Henryk von Groc Hrychowicz) #9

My również dziękujemy Waszej Wysokości za posłuchanie.
Obaj panowie zasalutowali i opuścili sale audiencyjną.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #10

Bardzo dziękuję Ekscelencjo