Galeria Sztuki w Zagrzebiu


(Otto von Dubrovnik) #1

Galeria Sztuki w Zagrzebiu

W Zagrzebiu otwarta została galeria sztuki, na której wystawiane będą obrazy chorwackich malarzy. Jej budowa została w całości ufundowana przez Trójjedyne Królestwo i namiestnika Ottona. Galeria wybudowana jest w stylu barokowym.

Jedno z pomieszczeń galerii, w centrum widać portret namiestnika na koniu