Gwardia Cesarska


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #1

Projekt mundurów gwardii cesarskiej

Szczególną pozycję zajmują Gwardie przyboczne Monarchy, tj.:
• Cesarsko-Królewska Pierwsza “Arcieren” Lejbgwardia (k. k. Erste Arcieren Leibgarde),
• Królewsko-Węgierska Lejbgwardia (k. u. Leibgarde),
• Cesarsko-Królewska Lejbgwardia Trabantów (k. k. Trabantenleibgarde),
• Królewsko-Węgierska Lejbgwardia Trabantów (k. u. Trabantenleibgarde),
• Cesarski i Królewski Szwardon Lejbgwardii (K. u. K. Leibgarde Reitereskadron),
• Cesarska i Królewska Kompania Piechoty Lejbgwardii (K. u. K. Leibgarde Infanterie-kompanie).

Dowódca gwardii przybocznych Monarchy posiada honorowy tytuł Pułkownika Wszystkich Gwardii oraz jest jednocześnie Wielkim Ochmistrzem Dworu.

Mundury Arcieren Leibgarde i k.u. Leibgarde


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #2

K. K. ERSTE ARCIEREN LEIBGARDE

Austriacka jednostka gwardii cesarskiej. W jednostce tej służyli tylko generałowie i oficerów.
Jednostka ta posiadała swoje własne stopnie, które odpowiednik w normalnych stopniach wojskowych. Jest to jednostka honorowa.

Gwardia Konna przygotowuje się do eskorty Cesarza


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #3

Königlich Ungarische Leibgarde
(k. u. Leibgarde)

Węgierska jednostka gwardii cesarskiej. W jednostce tej służyli tylko generałowie i oficerów.
Jednostka ta posiadała swoje własne stopnie, które odpowiednik w normalnych stopniach wojskowych. Jest to jednostka honorowa.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #4

k.u.k. Trabantenleibgarde

W gwardii trabanckiej służyli żołnierze wszystkich stopni : oficerowie i podoficerowie. Była to jednostka pełniąca faktycznie służbę ochronną. Pełniła warty w Hofburgu i innych miejscach w których przebywał Cesarz i jego rodzina. Dzieliła się na austriacką i węgierską. W obu jednostkach były różnice w umundurowaniu i broni

Zmiana warty


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #5

Żołnierz szwadronu

K. u. K. Leibgarde Reitereskadron

W szwadronie gwardii jazdy służyli żołnierze wszystkich stopni : oficerowie i podoficerowie. Wypełniała wszystkie obowiązki ochrony rodziny cesarskiej. Byli najbliższą eskorta rodziny cesarskiej podczas podróży.

Dowódca szwadronu


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #6

K. u. K. Leibgarde Infanterie-kompanie

W kompania gwardii piechoty służyli żołnierze wszystkich stopni : oficerowie i podoficerowie. Wypełniała wszystkie obowiązki ochrony rodziny cesarskiej.