I Korpus CK - skład


(Hauptmann_von_ Jasniewski) #1

I Korpus:

Sztab Korpusu i komenda - Kraków

5 Dywizja Piechoty

Sztab Dywizji

9 Brygada Piechoty

54 i 93 pułk piechoty

10 Brygada Piechoty

1 i 13 pułk piechoty

5 Brygada Artylerii Polowej

3 pułk art. polowej (niem. 3 Feldkanonenregiment)

I dywizjon 1 Pułku Haubic Polowych (niem. Feldhaubitzregiment 1)

Dywizjon Kawalerii Dywizyjnej (1 i 2 szwadron 4 Pułku Ułanów Obrony Krajowej)

12 Dywizja Piechoty

Sztab Dywizji

23 Brygada Piechoty

3 Pułk Piechoty (2 baony)

56 Pułk Piechoty (4 baony)

100 Pułk Piechoty (3 baony)

24 Brygada Piechoty

20 Pułk Piechoty (3 baony)

57 Pułk Piechoty (3 baony)

5 Batalion Strzelców Polnych

12 Brygada Artylerii Polowej (przemianowana 1 Brygada Artylerii Polowej)

1 Pułk Armat Polowych (1 Feldkanonenregiment)

II dywizjon 1 Pułku Haubic Polowych (1 Feldhaubitzregiment)

Dywizjon Kawalerii (3 i 4 szwadron 4 Pułku Ułanów Obrony Krajowej)

1 kompania 10 Batalionu Pionierów (Pionierbataillon Nr. 10)

5 kompania 1 Batalionu Saperów (Sappeurbataillon Nr. 1)

7 Dywizja Kawalerii

Sztab dywizji

1 Brygada Artylerii Polowej - skład

1 Feldkanonenregiment (FKR 1)

2 Feldkanonenregiment (FKR 2)

3 Feldkanonenregiment (FKR 3)

1 Feldhaubitzregiment (FHR 1)

1 schwere Haubitzdivision (sHD 1)

1 reitende Haubitzdivision (rtHD 1)

2 Brygada Artylerii Fortecznej

I Dywizjon Taborów