I Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przemysłowego


(Borys Targersdorf) #1

Szanowni Koledzy drugie otwarcie , proponuje rozpocząć obrady 4 czerwca , może do tego czasu nasze szeregi zostaną zasilone . plan obrad

  1. wybór Przewodniczącego , który poprowadzi dalsze obrady . 2, przyjęcie Statutu Towarzystwa , powinien już być gotowy . 3, wnioski
  2. zamknięcie obrad .

(Samuel Cunard ) #2

Zgłaszam swoją kandydaturę na urząd Przewodniczącego


(Marcel Hans) #3

Niejako przy okazji, przed oficjalnym otwarciem obrad chciałbym zgłosić pomysł na akcję “Przemysłowcy dla Monarchii”, w ramach której każde przedsiębiorstwo (dobrowolnie) dokonałoby jakiejś ważnej dla Monarchii inicjatywy odbudowującej - stworzenia strony, opisu czegoś itp.


(Borys Targersdorf) #4

bardzo mnie cieszy postawa Pana Samuela Cunarda , zatem pierwsze głosowanie : kto z Szanownych Kolegów jest za kandydaturą Pana Cunarda na funkcje Przewodniczącego Towarzystwa Przemysłowego . czas głosowania środa 14 czerwca godzina 23.00 .

mój głos za !!!


(Borys Targersdorf) #5

Panie Marcelu fajny pomysł .


(Samuel Cunard ) #6

Mnie się wydaje,że,że pomysł Herr Hansa jest dobry.Moja kompania żeglugowa napewno będzie angażować w realizację tego pomysłu. Dziękuję również Panu Tragersdorf na głos na mnie


(Samuel Cunard ) #7

Ja wstrzymuję się od głosu.


(Samuel Cunard ) #8

Uznaję głosowanie za zamknięte.Zostałem wybrany Przewodniczącym. Oficjalnie otwieram obrady proszę do dnia 16 czerwca zgłaszać swoje propozycje.


(Borys Targersdorf) #9

gratuluję !!! życzę owocnej pracy .


(Samuel Cunard ) #10

Dziękuję,tylko nie wiem,czy będzie z kim pracować.


(Samuel Cunard ) #11

Z dniem dziejszym zamykam obrady I Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa Przemysłowego.


(Tomasz Dostojewski) #12

Trochę to śmiesznie wygląda, rozmowa samego ze sobą. Dlatego proponuję zawiesić tymczasowo działalność Towarzystwa.


(Samuel Cunard ) #13

Właśnie się nad tym zastanawiam.Przeiceż trochę ciężko pogodzić wszystkie obowiązki.


(Xavery edler Kłopocki) #14