III Posiedzenie Sejmu Krajowego


(Borys Targersdorf) #1

Pierwsze posiedzenie Sejmu Krajowego po wakacyjnej przerwie. Delegaci zajmą się uporządkowaniem i poprawieniem Ustawy o rządach w krajach koronnych św.Wacława,


Namiestnicy - bałagan do uporządkowania
(Borys Targersdorf) #2

*Ustawa o rządach w krajach Koronny św. Wacława mówiąca za dnia 24 września AD 2017

  1. Za jedynego i prawowitego władcę w krajach Korony św. Wacława uznaję się Jego Cesarko-Królewska Mość.
  2. Za obowiązujący zbiór praw w krajach Korony św. Wacława uważa się Ugodę.
  3. Traci moc ustawa o rządach w krajach Korony św.Wacława z 29 kwietnia AD 2017.
  4. Ustawa wchodzi w życie w dniu 24 września AD. 2017

(Borys Targersdorf) #3

Zgodnie z Ustawą o rządach w krajach Koronny św. Wacława , z dnia 24 września AD 2017, Tymczasowy Rząd Krajów Koronnych został rozwiązany a władza przekazana Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości Franciszkowi Józefowi II.

Zamykam III posiedzenie sejmu krajowego.


(Borys Targersdorf) #4