Inspektorat Wojsk Ladowych


(Henryk von Groc Hrychowicz) #1

I Korpus (KRAKÓW)

DOWÓDZTWO:

Skład :

12 Dywizja Piechoty 23 Brygada Piechoty 2 Pułk Piechoty 56 Pułk Piechoty 24 Brygada Piechoty 20 Pułk Piechoty 57 Pułk Piechoty 5 Batalion Strzelców Polnych

7. Dywizja Kawalerii 11 Brygada Kawalerii 10 Pułk Dragonów 7 Pułk Ułanów 20 Brygada Kawalerii 12 Pułk Dragonów 3 Pułk Ułanów

16 Pułk Piechoty k.k. Landwehry 1 Pułk Amat Polowych 3 Pułk Amat Polowych 1 Pułk Haubic Polowych 2 Pułk Artylerii Fortecznej 1 Dywizjon Haubic Ciężkich 11 Dywizjon Artylerii Konnej 1 Batalion Saperów 1 Dywizjon Taborowy


(Henryk von Groc Hrychowicz) #2

## II Korpus (WIEDEŃ) **DOWÓDZTWO : **

Skład :

4 Dywizja Piechoty 7 Brygada Piechoty

 • 1 Pułk Piechoty
 • 12 Pułk Piechoty,
 • 99 Pułk Piechoty 8 Brygada Piechoty
 • 3 Pułk Piechoty
 • 8 Pułk Piechoty
 • 49 Pułk Piechoty

25 Dywizja Piechoty 49 Brygada Piechoty

 • 1 Bośniacki Pułk Piechoty
 • 84 Pułk Piechoty
 • 25 Batalion Saperów 50 Brygada Piechoty
 • 4 Pułk Piechoty
 • 44 Pułk Piechoty
 • Bośniacki Batalion Saperów
 • 4 Pułk Artylerii
 • 2 Dywizjon Huzarów Cesarskich

49 Dywizja Piechoty 97 Brygada Piechoty

 • 67 Pułk Piechoty
 • 82 Pułk Piechoty 98 Brygada Piechoty
 • 16 Pułk Piechoty
 • 29 Pułk Piechoty
 • 39 Pułk Piechoty
 • 6 Pułk Artylerii

13 Dywizja Piechoty Landwehr 25 Brygada Piechoty Landwehr

 • 1 Pułk Piechoty Landwehr
 • 24 Pułk Piechoty Landwehr 26 Brygada Piechoty Landwehr
 • 14 Pułk Piechoty Landwehr
 • 25 Pułk Piechoty Landwehr

3 Dywizja Kawalerii 10 Brygada Kawalerii

 • 3 Pułk Dragonów
 • 7 Pułk Ułanów 17 Brygada Kawalerii
 • 1 Pułk Huzarów
 • 4 Pułk Ułanów

(Henryk von Groc Hrychowicz) #3

## III Korpus (GRAZ) DOWÓDZTWO: Henryk von Gröc

Skład :

6 Dywizja Piechoty 11 Brygada Piechoty

 • 7 pułk piechoty
 • 27 pułk piechoty 12 Brygada Piechoty
 • 47 pułk piechoty
 • 87 pułk piechoty 3 Brygada Artylerii Polowej 3 Batalion Pionierów Dywizjon Rozpoznawczy

23 Dywizja Piechoty Landwehr 43 Brygada Piechoty Landwehr

 • 3 pułk piechoty k.k. Landwehry
 • 4 Pułk piechoty k.k. Landwehry 44 Brygada Piechoty Landwehr
 • 26 pułk piechoty k.k. Landwehry
 • 38 pułk piechoty k.k. Landwehry 22 Brygada Artylerii Polowej 16 Batalion Pionierów Dywizjon Rozpoznawczy

3 Brygada Kawalerii Austro-Węgier

 • 6 Pułk Huzarów
 • 16 Pułk Huzarów

2 Dywizjon Lotnictwa Austro-Węgier

 • 1 Eskadra Myśliwska (9 sam. Albatros Oeffag DIII)
 • 2 Eskadra Myśliwska (9 sam. Albatros Oeffag DIII)
 • Kompania Obsługi Technicznej
 • Pluton Kwatermistrzowski

(Henryk von Groc Hrychowicz) #4

IV Korpus (BUDAPESZT)

DOWÓDZTWO;

Skład :

31 Dywizja Piechoty 61 Brygada Piechoty

 • 68 pułk piechoty
 • 69 pułk piechoty 62 Brygada Piechoty
 • 43 pułk piechoty
 • 52 pułk piechoty 31 Brygada Artylerii Polowej

32 Dywizja Piechoty 63 Brygada Piechoty

 • 6 pułk piechoty
 • 23 pułk piechoty 64 Brygada Piechoty
 • 38 pułk piechoty
 • 86 pułk piechoty 32 Brygada Artylerii Polowej

(Henryk von Groc Hrychowicz) #5

## V Korpus (BRATYSŁAWA)

5 Dywizja Piechoty 27 Brygada Piechoty - 15 pułk piechoty - 18 pułk piechoty 28 Brygada Piechoty - 19 pułk piechoty - 26 pułk piechoty 14 Brygada Artylerii Polowej

33 Dywizja Piechoty 65 Brygada Piechoty - 71 pułk piechoty - 72 pułk piechoty 66 Brygada Piechoty - 76 pułk piechoty - 83 pułk piechoty 33 Brygada Artylerii Polowej

37 Dywizja Piechoty k.u. Honvedu 73 Brygada Piechoty Honvedu - 13 pułk piechoty Honvedu - 18 pułk piechoty Honvedu 74 Brygada Piechoty Honvedu - 14 pułk piechoty Honvedu - 15 pułk piechoty Honvedu 37 Brygada Artylerii Polowej


(Henryk von Groc Hrychowicz) #6

## VI Korpus (KOSZYCE)

15 Dywizja Piechoty 29 Brygada Piechoty Austro-Węgier

 • 25 pułk piechoty
 • 60 pułk piechoty
  30 Brygada Piechoty Austro-Węgier
 • 34 pułk piechoty
 • 65 pułk piechoty 15 Brygada Artylerii Polowej

27 Dywizja Piechoty 53 Brygada Piechoty Austro-Węgier

 • 66 pułk piechoty
 • 85 pułk piechoty 54 Brygada Piechoty Austro-Węgier
 • 81 pułk piechoty
 • 96 pułk piechoty
  27 Brygada Artylerii Polowej

39 Dywizja Piechoty k.u. Honvedu 77 Brygada Piechoty k.u. Honvedu

 • 9 Pułk Piechoty Honwedu
 • 11 Pułk Piechoty Honwedu 78 Brygada Piechoty k.u. Honvedu
 • 10 Pułk Piechoty Honwedu
 • 16 Pułk Piechoty Honwedu 39 Brygada Artylerii Polowej

(Henryk von Groc Hrychowicz) #7

VII Korpus (TIMISOARA)

17 Dywizja Piechoty 33 Brygada Piechoty

 • 37 Pułk Piechoty
 • 41 Pułk Piechoty 34 Brygada Piechoty
 • 46 Pułk Piechoty
 • 101 Pułk Piechoty 17 Brygada Artylerii Polowej

34 Dywizja Piechoty 67 Brygada Piechoty

 • 31 Pułk Piechoty
 • 42 Pułk Piechoty 68 Brygada Piechoty
 • 33 Pułk Piechoty
 • 61 Pułk Piechoty 7 Brygada Artylerii Polowej

1 Dywizja Kawalerii 6 Brygada Kawalerii

 • 7 Pułk Huzarów
 • 14 Pułk Huzarów 7 Brygada Kawalerii
 • 4 Pułk Huzarów
 • 12 Pułk Huzarów 7 Dywizjon Artylerii Konnej

7 Dywizjon Taborów


(Henryk von Groc Hrychowicz) #8

VIII Korpus (PRAGA)

DOWÓDZTWO : Borys Targersdorf

Skład :

9 Dywizja Piechoty, 17 Brygada Piechoty 9 Pułk Piechoty 11 Pułk Piechoty 18 Brygada Piechoty 24 Pułk Piechoty 35 Pułk Piechoty 9 Brygada Artylerii Polowej

19 Dywizja Piechoty, 21 Brygada Piechoty 32 Pułk Piechoty 58 Pułk Piechoty 40 Brygada Piechoty 55 Pułk Piechoty 79 Pułk Piechoty 18 Brygada Artylerii Polowej

21 Dywizja Piechoty. 41 Brygada Piechoty 73 Pułk Piechoty 88 Pułk Piechoty 100 Pułk Piechoty 42 Brygada Piechoty 91 Pułk Piechoty 102 Pułk Piechoty 21 Brygada Artylerii Polowej


(Henryk von Groc Hrychowicz) #9

IX Korpus (LITOMERICE)

10 Dywizja Piechoty 19 Brygada Piechoty

 • 5 Pułk Piechoty
 • 30 Pułk Piechoty 20 Brygada Piechoty
 • 80 Pułk Piechoty
 • 95 Pułk Piechoty 10 Brygada Artylerii Polowej

26 Dywizja Piechoty Landwehry 51 Brygada Piechoty k.k. Landwehry

 • 11 Pułk Piechoty k.k. Landwehry
 • 12 Pułk Piechoty k.k. Landwehry 52 Brygada Piechoty k.k. Landwehry
 • 9 Pułk Piechoty k.k. Landwehry
 • 10 Pułk Piechoty k.k. Landwehry 26 Brygada Artylerii Polowej

(Henryk von Groc Hrychowicz) #10

## X Korpus (PRZEMYŚL)

2 Dywizja Piechoty III Brygada Piechoty

 • 40 Pułk Piechoty
 • 92 Pułk Piechoty IV Brygada Piechoty
 • 89 Pułk Piechoty
 • 90 Pułk Piechoty 2 Brygada Artylerii Polowej

24 Dywizja Piechoty 47 Brygada Piechoty

 • 45 Pułk Piechoty
 • 48 Pułk Piechoty 48 Brygada Piechoty
 • 10 Pułk Piechoty
 • 77 Pułk Piechoty 24 Brygada Artylerii Polowej

6 Dywizja Kawalerii 5 Brygada Kawalerii

 • 6 Pułk Dragonów:
 • 8 Pułk Dragonów: 14 Brygada Kawalerii
 • 11 Pułk Dragonów
 • 6 Pułk Ułanów

(Henryk von Groc Hrychowicz) #11

XI Korpus (LWÓW)

11 Dywizja Piechoty 16 Brygada Piechoty

 • 21 Pułk Piechoty
 • 50 Pułk Piechoty 22 Brygada Piechoty
 • 22 Pułk Piechoty
 • 51 Pułk Piechoty

30 Dywizja Piechoty 59 Brygada Piechoty

 • 53 Pułk Piechoty
 • 62 Pułk Piechoty 60 Brygada Piechoty
 • 64 Pułk Piechoty
 • 70 Pułk Piechoty

4 Dywizja Kawalerii 18 Brygada Kawalerii

 • 9 Pułk Dragonów
 • 13 Pułk Ułanów 21 Brygada Kawalerii
 • 15 Pułk Dragonów: 6 szwadronów.
 • 1 Pułk Ułanów: 11 Dywizjon Artylerii Konnej

8 Dywizja Kawalerii 13 Brygada Kawalerii

 • 7 Pułk Dragonów
 • 8 Pułk Ułanów 15 Brygada Kawalerii
 • 2 Pułk Dragonów
 • 13 Pułk Ułanów 6 Dywizjon Artylerii Konnej

11 Brygada Artylerii Polowej 11 Batalion Saperów 11 Dywizjon Taborowy


(Henryk von Groc Hrychowicz) #12

XII Korpus (SIBIN)

35 Dywizja Piechoty 58 Brygada Piechoty Austro-Węgier

 • 36 Pułk Piechoty
 • 54 Pułk Piechoty 70 Brygada Piechoty Austro-Węgier
 • 63 Pułk Piechoty
 • 74 Pułk Piechoty 35 Brygada Artylerii Polowej

38 Dywizja Piechoty k.u. Honvedu 75 Brygada Piechoty k.u. Honvedu

 • 21 Pułk Piechoty Honwedu
 • 22 Pułk Piechoty Honwedu 76 Brygada Piechoty k.u. Honvedu
 • 23 Pułk Piechoty Honwedu
 • 24 Pułk Piechoty Honwedu 38 Brygada Artylerii Polowej

(Henryk von Groc Hrychowicz) #13

XIII Korpus (ZAGRZEB)

36 Dywizja Piechoty 71 Brygada Piechoty Austro-Węgier

 • 78 Pułk Piechoty
 • 94 Pułk Piechoty 72 Brygada Piechoty Austro-Węgier
 • 93 Pułk Piechoty
 • 98 Pułk Piechoty 36 Brygada Artylerii Polowej

42 Dywizja Piechoty k.u. Honvedu 83 Brygada Piechoty k.u. Honvedu

 • 25 Pułk Piechoty Honwedu
 • 26 Pułk Piechoty Honwedu 84 Brygada Piechoty k.u. Honvedu
 • 27 Pułk Piechoty Honwedu
 • 28 Pułk Piechoty Honwedu 42 Brygada Artylerii Polowej

(Henryk von Groc Hrychowicz) #14

## XIV Korpus (INNSBRUCK) DOWÓDZTWO: Andrew von Lichtenstein

3 Dywizja Piechoty 5 Brygada Piechoty

 • 28 Pułk Piechoty
 • 59 Pułk Piechoty
 • 12 Batalion Saperów 6 Brygada Piechoty
 • 14 Pułk Piechoty
 • 75 Pułk Piechoty
 • 4 Batalion Saperów
 • 30 Batalion Saperów
 • 2 Batalion Pionierów 40 Pułk Artylerii Lekkiej 42 Pułk Artylerii Lekkiej

8 Dywizja Piechoty 15 Brygada Piechoty 2 Tyrolski Pułk Strzelców Cesarskich

 • 10 Batalion Strzelców
 • 13 Batalion Strzelców 16 Brygada Piechoty
 • 1 Batalion Strzelców
 • 14 Batalion Strzelców
 • 16 Batalion Strzelców
 • 18 Batalion Strzelców
 • 22 Batalion Strzelców 96 Brygada Piechoty
 • 3 Tyrolski Pułk Strzelców Cesarskich
 • 89 Batalion Saperów. 121 Brygada Piechoty
 • 1 Tyrolski Pułk Strzelców Cesarskich
 • 4 Tyrolski Pułk Strzelców Cesarskich
 • 27 Batalion Strzelców,
 • 14 Batalion Saperów 122 Brygada Piechoty
 • 13 Pułk Piechoty
 • 2 Batalion Strzelców
 • 6 Batalion Strzelców 41 Pułk Artylerii Polowej 14 Pułk Haubic Polowych

44 Dywizja Piechoty Landwehry 87 Brygada Piechoty Landwehry

 • 2 Pułk Piechoty Landwehry
 • 21 Pułk Piechoty Landwehry 88 Brygada Piechoty Landwehry
 • I Pułk Strzelców Krajowych
 • II Pułk Strzelców Krajowych
 • III Pułk Strzelców Krajowych
 • 44 Dywizjon Artylerii Polowej Landwehry
 • 44 Dywizjon Haubic Polowych Landwehry

1 Brygada Kawalerii Landwehry

 • 5 Pułk Ułanów Landwehry
 • 6 Pułk Ułanów Landwehry
 • Dywizjon Tyrolskich Strzelców Konnych

(Henryk von Groc Hrychowicz) #15

XV Korpus (SARAJEWO)

DOWÓDZTWO: Ahmed Pasza

1 Dywizja Piechoty 7 Brygada Górska Austro-Węgier 9 Brygada Górska Austro-Węgier 1 Pluton Samochodów Pancernych

48 Dywizja Piechoty 10 Brygada Górska Austro-Węgier 12 Brygada Górska Austro-Węgier 2 Pluton Samochodów Pancernych

1 Dywizjon Lotnictwa

 • 1 Eskadra Lotnictwa Bośni i Hercegowiny (6 sam. Aviatik DI)
 • 2 Eskadra Lotnictwa Bośni i Hercegowiny (6 sam. Albatros DIII)
 • 3 Eskadra Lotnictwa Bośni i Hercegowiny (6 sam. Phönix D.I)

1 Bośniacko-Hercegowiński Pułk Piechoty 15 Dywizjon Taborów 7 Batalion Saperski 15 Batalion Pionierów Pociąg Pancerny "Miroslaw Barbazer" Pociąg Pancerny "Ahmed Pasza"


(Henryk von Groc Hrychowicz) #16

XVI Korpus (TRIEST)

DOWÓDZTWO: Wiktor von Vihren

18 Dywizja Piechoty 4 Brygada Górska Austro-Węgier 5 Brygada Górska Austro-Węgier 6 Brygada Górska Austro-Węgier 8 Brygada Górska Austro-Węgier

28 Brygada Piechoty

 • 17 Pułk Piechoty
 • 97 Pułk Piechoty

1 Brygada Górska Austro-Węgier 2 Brygada Górska Austro-Węgier 13 Brygada Górska Austro-Węgier