IV Posiedzenie Sejmu Krajowego


(Borys Targersdorf) #1

Przedstawiciele wszystkich stanów krajów korony św.Wacława, zebrali się na IV-tej sesji sejmu krajowego. W kuluarach szeroko komentowano przybycie na obrady byłego Prezydenta Rządu Tymczasowego JE Targersdorfa, ubranego w polowy mundur wojskowy


(Borys Targersdorf) #2

Trwają burzliwe obrady Sejmu Krajowego.


(Borys Targersdorf) #3

Większość delegatów opowiedział się za pozostaniem krajów koronny św. Wacława w granicach Monarchii. IV sesja obrad Sejmu Krajowego została zamknięta.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #4

Na prośbę Admirała von Lichtestaina wszyscy delegaci Sejmu Krajowego Królestwa Czech zjeżdżają się na obrady Sejmu Krajowego.
Otwarcie obrad przewidziane jest na godzinę 17,00.
Wszyscy zastanawiają się czy na obradach pojawi się Ekscelencja Borys Targerdorf


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #5

O godzinie 17,00 wszyscy posłowie zajęli miejsca na sali. Marszałek Sejmu przywitał wszystkich i zaprosił na mównicę admirała Andrew von Lichtenstain wysłannika Cesarza Karola I. Cześć osób z ciekawością przyglądało się mundurowi marynarski, który był rzadkością na ziemi czeskiej.
Admirał wszedł na mównice ukłonił się Marszałkowi, a potem całemu Zgromadzeniu i poinformował, że ma zaszczyt występować w imieniu Cesarza Karola I, który przesyła pozdrowienia posłom. Cesarz prosi również, nie żąda, prosi aby Kraje Świętego Wacława przyłączyły się do Cesarstwa Austro-Wegierskiego. Jeżeli Królestwo Czech to uczyni Cesarz gwarantuje autonomie dla Czech. Na koniec Admirał ponownie się ukłonił i zszedł z mównicy. Na sali powstał olbrzymi harmider. Przez parę minut Marszałek uspakajał salę, a na koniec zarządził przerwę do godz. 18.30


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #6

Podczas przerwy grupa posłów przygotowała wniosek o przyłączeniu się Królestwa Czech do Cesarstwa Austro-Węgier i uznaniu Cesarza Karola I jako Króla Czech
Marszałek Sejmu Krajowego po zakończeniu przerwy wniósł projekt ustawy pod obrady Wysokiej Izby. Rozpoczęła się dyskusja. Większa część posłów opowiadała się za przyłączeniem do Cesarstwa, tylko pięciu czy sześciu posłów z grupy nowoczechów protestowało, chcieli wolnych Czech.
W końcu doszło do głosowania, w którym przygniatająca większość posłów opowiedziała się za przyłączeniem Królestwa Czech do Austro-Węgier.
Następnie Sejm Krajowy Czech uchwalił list wiernopoddańczy napisany do Cesarza Karola I. Oba dokumenty wręczono Admirałowi von Lichtenstain i poproszono go aby Cesarz przybył do Pragi, gdzie wszystkie stany złożą mu przysięgę wierności.


(Borys Targersdorf) #7

Na 25 sierpnia planowane jest zwołanie obrad Sejmu Krajowego.


(Borys Targersdorf) #8

Dość niemrawo się delegaci zbierają.