Kalendarium


(Leszek van der Fryssau) #1

W dniu 23 kwietnia 2017, przed południem do Wiednia pociągiem z relacji Triest - Wiedeń przybywa młoda osoba. Na wiedeński dworcu czeka delegacja przedstawicieli Urzędu Miasta oraz przewodniczący poszczególnych dzielnic. Po wysiądnięciu z pociągu, mówi zebranym delegatom, iż jest nowym burmistrzem miasta. Zebrana delegacja cieszy się z nowego włodarza miasta. Zebrana delegacja na peronie z nowym włodarzem miasta, jedzie specjalnie wynajętym autobusem do urzędu miasta.


(Leszek van der Fryssau) #2

12 maja 2017

To był wyjątkowy dzień. Po niespodziewanym ok. 3 tygodniowym urlopie związanym ze sprawami rodzinnymi do Urzędu Miasta wrócił Burmistrz. Urzędnicy z zadowoleniem odczuli ulgę, gdyż w urzędzie był niepokój. Od razu burmistrz wziął się do roboty. Zaczął najpierw od przekazania budynków po dawnych koszarach dla nowo powołanego II Korpusu Armii Cesarsko - Królewskiej. W kolejnych dniach zapowiada reaktywacje dwóch dawnych hoteli - Grand Hotel oraz Hotel Imperial.


(Leszek van der Fryssau) #3

13 maja 2017

Dzisiejszy dzień rozpoczął nasz Burmistrz od obwieszczenia ludowi Wiednia i przybyłym przedstawicielom Kraju Koronnego Austria Dolna, o oficjalnym połączeniu Austrii Dolnej i Wolnego Miasta Wiedeń osobą Namiestnika i Burmistrza:

[quote]"Drodzy Wiedeńczycy, Drodzy Przedstawiciele Austrii Dolnej.

Dziś jest wielki dzień. Austria Dolna i Wiedeń się zjednoczą osobą Namiestnika i Burmistrza nierozerwalnie. Dnia 11 maja do mojego biura, przyszedł list od zaniepokojonych mieszkańców Austrii Dolnej, którzy czują się zagrożeni ze strony Tyrolu, który się panoszy, jak horda barbarzyńców. Dnia 12 maja wysłałem odziały Cesarsko - Królewskiej Policji, do przejęcia opieki nad Austrią Dolną. Wielu oficerów, opowiadało iż cieszą się ze powrotu do ich domostw powiewu spokoju. W tym szczególnym dniu, chcę powiedzieć iż wola ludu jest święta. Jeżeli lud tak chce to jest zobowiązany do roztoczenia opieki nad Austriakami z Austrii Dolnej. Dostałem przed przemówieniem list, iż wielu młodych Austrii Dolnej chcę wstąpić we szeregi C-K Policji, żeby się szkolić i bronić swoich ziem." [/quote]


(Leszek van der Fryssau) #4

14 maja 2017

Dzień 14 maja, jest dla mnie, jak Austrii Dolnej oraz Wiednia dniem szczególnym. Po roku odrodziło się Arcyksięstwo Austriackie, duma i chluba A-W. Na czele nowo odrodzonego arcyksięstwa stanął nasz namiestnik i burmistrz, Leszek van der Fryssau jako Leszek I August. Dziś zapowiedział, iż Arcyksięstwo będzie stawiało za cel otworzenie A-W. Będzie współpracował Tymczasową Radą Krajów Naddunajskich, jak i Radą Nadzwyczajną. Arcyksiążę chcę wpłynąć na demokratyczny i mniej absolutny kształt nowej MAiW. Jak również zapowiedział iż Arcyksięstwo będzie wypracowało własną strukturą, która ma się stać we przyszłości wzorem dla całej monarchii.

Chcę zostać zapamiętany jako dobry gospodarz i władca.