Kancelaria JCKM


(Franciszek Leopold I) #1

Oficjalne dokumenty Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości


Dymisja Rządu
(Henryk von Groc Hrychowicz) #2

Wasza Cesarska i Królewska Mość

W związku z wyborem nowej Rady Państwa i zamknięciem XIII kadencji składam w trybie art 52 ust. 1 dymisje rządu.

Z wyrazami najwyższego szacunku
(-) Henryk Mikołaj von Groc Hrychowicz


(Franz Joseph von Habsburg) #3

Dymisję przyjmuję i dziękuję za pracę Rządu.


(Andream von Salza) #4

Zwracam się z uprzejmą prośbą udzielania mi prywatnej Audiencji


(Franciszek Leopold I) #5

Herr von Salza;
Rzecz jasna audiencji udzielę, zapraszam do Hofburga.


(Andream von Salza) #6

Bardzo dziękuję