Kancelaria Namiestnika Księstwa


(Henryk von Groc Hrychowicz) #1

#Kancelaria Namiestnika Księstwa obejmuje sprawy wewnętrzne Księstwa Styrii


(Henryk von Groc Hrychowicz) #2

[quote]https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Wappen_Herzogtum_Steiermark.png/100px-Wappen_Herzogtum_Steiermark.png

ROZPORZĄDZENIE № 1

Namiestnika Księstwa Styrii o ustanowieniu administracji Księstwa Styrii

I. Naznaczamy podział administracyjny Księstwa Styrii na trzy starostwa: Gratzer z miastem Graz Brucker Marberger

upload.wikimedia.org/wikipedia/ … s_1855.jpg

II. Na czele każdego starostwa stoi starosta wspomagany przez marszałka i radę starostwa.

Graz, dnia 3.05.1917.

Namiestnik Księstwa (-) Henryk von Gröc

[/quote]


(Henryk von Groc Hrychowicz) #3

[quote]https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Wappen_Herzogtum_Steiermark.png/100px-Wappen_Herzogtum_Steiermark.png

ROZPORZĄDZENIE № 2

Namiestnika Księstwa Styrii o odbudowie zakładów przemysłowych na obszarze Księstwa

I. Naznaczamy odbudowę i uruchomienie produkcji przemysłowej w: Kopalni Rudy i Hucie Żelaza w Treiben, Zakładach Inżynieryjnych w Zeltweg, Hucie Szkła w Barnbach, Kopalni Soli w Scjladming, Zakładach Papierniczych w Weiz, Zakładach Broni w Graz

II. Nadzór nad w/w zakładami obejmuje Kancelaria Cywilna Namiestnika.

Graz, dnia 4.05.1917.

Namiestnik Księstwa (-) Henryk von Gröc[/size]

[/quote]


(Henryk von Groc Hrychowicz) #4

[quote]https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Wappen_Herzogtum_Steiermark.png/100px-Wappen_Herzogtum_Steiermark.png

ROZPORZĄDZENIE № 3

Namiestnika Księstwa Styrii o powołaniu żandarmerii

I. Powołujemy Żandarmerię Księstwa Styrii, której zadaniem jest utrzymanie na obszarze księstwa bezpieczeństwa i i porządku publicznego.

II. Ustanawia się organizację Żandarmerii Księstwa Styrii: Dla całego księstwa - Komendę Krajową (Landesgendarmeriekommando) Dla obszaru starostw - Komendy Okręgowe (Abteilungskommando) i posterunków żandarmerii Dla obszarów miast - Komend Rejonowych (Bezirksgendarmeriekommandos) i posterunków żandarmerii

III. Ustanawia się obsadę dla komend i posterunków: Dla Komendy Krajowej - Komendant (w randze obersta) i 54 funkcjonariuszy różnych stopni. Dla Komendy Okręgowej - Komendanta (w randze hauptmana) i 21 funkcjonariuszy różnych stopni) Dla Komend Rejonowych - Komendant (w randze lejtnanta) i 17 funkcjonariuszy różnych stopni) Dla Posterunków w miastach - Naczelnik (Feldfebel i 12 funkcjonariuszy) Dla Posterunków wiejskich - Naczelnik (Feldfebel i 6 funkcjonariuszy)

IV. Ustanawia się umundurowanie dla Żandarmerię Księstwa Styrii wedle przedstawionego wzoru.

V. Żandarmerię Księstwa Styrii podlega bezpośrednio jurysdykcji Namiestnika Księstwa. Namiestnik Księstwa powołuje i odwołuje komendanta krajowego Żandarmerię Księstwa Styrii.

Graz, dnia 6.05.1917.

Namiestnik Księstwa (-) Henryk von Gröc[/size]

[/quote]


(Henryk von Groc Hrychowicz) #5

[quote]https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Wappen_Herzogtum_Steiermark.png/100px-Wappen_Herzogtum_Steiermark.png

ROZPORZĄDZENIE № 4

Namiestnika Księstwa Styrii o utworzeniu Muzeum Wojska w Grazu

I. Postanawia się utworzyć Muzeum Wojska z siedzibą w Grazu, jako placówkę kultury propagującą wiedzę o historii wojskowości.

II. Nadzór nad muzeum obejmuje Kancelaria Cywilna Namiestnika.

Graz, dnia 7.05.1917.

Namiestnik Księstwa (-) Henryk von Gröc[/size]

[/quote]


(Henryk von Groc Hrychowicz) #6

[quote]https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Wappen_Herzogtum_Steiermark.png/100px-Wappen_Herzogtum_Steiermark.png

ROZPORZĄDZENIE № 5

Namiestnika Księstwa Styrii o utworzeniu Wystawy Kamieni Szlachetnych w Marburgu

I. Postanawia się utworzyć Wystawę Kamieni Szlachetnych w Marburgu jako placówkę kultury propagująca wiedzę o jubilerstwie.

II. Nadzór nad wystawą obejmuje Kancelaria Cywilna Namiestnika.

Graz, dnia 12.05.1917.

Namiestnik Księstwa (-) Henryk von Gröc[/size]

[/quote]


(Henryk von Groc Hrychowicz) #7

[quote]https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Wappen_Herzogtum_Steiermark.png/100px-Wappen_Herzogtum_Steiermark.png

ROZPORZĄDZENIE № 6

Namiestnika Księstwa Styrii o budowie elektrowni i gazowni na obszarze Księstwa

I. Naznaczamy budowę i uruchomienie : Elektrowni w Marburgu Gazowni w Klagenfurt

II. Nadzór nad w/w zakładami obejmuje Kancelaria Cywilna Namiestnika.

Graz, dnia 14.05.1917.

Namiestnik Księstwa (-) Henryk von Gröc[/size]

[/quote]


(Henryk von Groc Hrychowicz) #8

(Henryk von Groc Hrychowicz) #9

ROZPORZĄDZENIE № 8

Namiestnika Księstwa Styrii o budowie i otwarciu obserwatorium astronomicznego w Grazu

I. Naznaczamy budowę i otwarcie obserwatorium astronomicznego w jako placówki naukowej promującej wiedzę o astronomii. :

II. Nadzór i koszty utrzymania placówki spoczywają na Księstwie Styrii.

Graz, dnia 18.05.1917. Namiestnik Księstwa (-) Henryk von Gröc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #10

ROZPORZĄDZENIE № 9

Namiestnika Księstwa Styrii o przejęciu w dzierżawę zakładów przemysłowych.

I. W oparciu o art 1 Dekretu o zasadach funkcjonowania gospodarki na terenach Styrii jako namiestnik Księstwa przejmuję w dzierżawę : Zakłady Broni w Gracu (1), Kopalnia Rudy w Treiben (1), Huta Żelaza w Treiben (1), Zakłady, Mechaniczne w Zeltweg (1), Kopalnia Soli w Srjladming (1), Huta Szkła w Barubach (1), Zakłady Papiernicze (1), Gazownia Klagenfurt (1), Elektrownia Marburg (1), Zakłady Włókiennicze w Laibach (1), Browar w Gracu (1).:

II. Biorąc w/w zakłady w dzierżawę zobowiązuję się do opieki nad nimi oraz ich rozbudowy

Graz, dnia 21.05.1917. Namiestnik Księstwa (-) Henryk von Gröc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #11

ROZPORZĄDZENIE № 10

Namiestnika Księstwa Styrii o przejęciu w dzierżawę zakładów przemysłowych.

I. W oparciu o art 1 Dekretu o zasadach funkcjonowania gospodarki na terenach Styrii jako namiestnik Księstwa przejmuję w dzierżawę : Folwark Grambach (1), Folwark Kainberg (1) i Folwark Durstein (1).

II. Biorąc w/w folwarki w dzierżawę zobowiązuję się do opieki nad nimi oraz ich rozbudowy.

Graz, dnia 1.06.1917. Namiestnik Księstwa (-) Henryk von Gröc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #12

ROZPORZĄDZENIE № 11

Namiestnika Księstwa Styrii o otwarciu Galerii Malarstwa w Gracu

I. Dla krzewienia sztuki i przybliżenia społeczności wybitnych dzieł malarskich, postanawiamy otworzyć Galerię Malarstwa w Gracu.

II. Galeria jako placówka kultury będzie pod zarządem i opieką władz Księstwa Styrii

Graz, dnia 1.06.1917. Namiestnik Księstwa (-) Henryk von Gröc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #13

ROZPORZĄDZENIE № 12

Namiestnika Księstwa Styrii o otwarciu Wystawy Lotnictwa w Marburgu (Maliborze).

I. Widząc zainteresowanie społeczności Krajów Naddunajskich lotnictwem, które zyskuje coraz większa popularność, postanowiliśmy wyjść na przeciw ludzkiej ciekawości i otworzyć Wystawę Lotniczą w Marburgu (Maliborze).

II. Wystawa będzie pod zarządem i opieką władz Księstwa Styrii

Graz, dnia 2.06.1917. Namiestnik Księstwa (-) Henryk von Gröc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #14

ROZPORZĄDZENIE № 13

Namiestnika Księstwa Styrii o ponownym uruchomieniu Przedsiębiorstwa "Grazer Tramway

I. Widząc potrzeby komunikacyjne miasta Grazu uruchamia się działalność Przedsiębiorstwa “Grazer Tramway”, którego zadaniem będzie odtworzenie i utrzymanie linii tramwajowych oraz przewóz pasażerów na obszarze miasta.

II. Przedsiębiorstwo “Grazer Tramway” będzie pod zarządem i opieką władz Księstwa Styrii.

Graz, dnia 4.06.1917. Namiestnik Księstwa (-) Henryk von Gröc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #15

ROZPORZĄDZENIE № 14

Namiestnika Księstwa Styrii o ponownym uruchomieniu Grazer Waggon Maschinenfabriks

I. Widząc potrzeby odbudowy taboru kolejowego uruchamia się działalność Grazer Waggon Maschinenfabriks, których zadaniem będzie budowa nowych wagonów i lokomotyw kolejowych oraz remont istniejącego taboru kolejowego.

II. Firma Grazer Waggon Maschinenfabriks pozostaje pod zarządem władz Księstwa Styrii.

Graz, dnia 4.06.1917. Namiestnik Księstwa (-) Henryk von Gröc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #16

ROZPORZĄDZENIE № 15

Namiestnika Księstwa Styrii o powołaniu Kuratora Galerii Malarstwa w Grazu

I. W trosce o należytą działalność i rozwój Galerii Malarstwa w Grazu powołany zostaje kurator tej placówki kultury w osobie pani Inger von Beillschmidt.

II. Za pełnienie opieki nad Galerią Malarstwa i poszerzanie jej zbiorów przyznane zostaje pani kurator wynagrodzenie w kwocie 400 koron.

Graz, dnia 5.06.1917. Namiestnik Księstwa (-) Henryk von Gröc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #17

ROZPORZĄDZENIE № 16

Namiestnika Księstwa Styrii o powołaniu Zakładów Budowlanych w Klagenfurcie

I. W trosce o prawidłowy rozwój infrastruktury gospodarczej Księstwa Styrii powołuję Zakłady Budowlane w Klahenfurcie.

II. Zakłady Budowlane jako firma Skarbu Księstwa Styrii podlegają Namiestnikowi Księstwa Styrii.

Graz, dnia 6.06.1917. Namiestnik Księstwa (-) Henryk von Gröc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #18

ROZPORZĄDZENIE № 17

Namiestnika Księstwa Styrii o powołaniu Cementowni Celje

I. Dostrzegając potrzeby zapewnienia materiałów budowlanych niezbędnych dla rozwoju przemysłu i infrastruktury gospodarczej Księstwa Styrii otwieram Cementownie Celje . . II. Cementownia Celje jako firma Skarbu Księstwa Styrii podlega Namiestnikowi Księstwa Styrii.

Graz, dnia 6.06.1917. Namiestnik Księstwa (-) Henryk von Gröc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #19

ROZPORZĄDZENIE № 18

Namiestnika Księstwa Styrii o powołaniu Wystawy Rolniczej w Voitsbergu.

I. Dla promocji rolnictwa i gospodarki rolnej na obszarze Księstwa Styrii powołuję Wystawę Rolną w Vaitsbergu. . II. Wystawa Rolnicza pozostaje pod patronatem Namiestnika Księstwa Styrii.

Graz, dnia 6.06.1917. Namiestnik Księstwa (-) Henryk von Gröc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #20

ROZPORZĄDZENIE № 19

Namiestnika Księstwa Styrii o powołaniu Biblioteki Książęcej w Grazu.

I. Wsłuchując się w głos mieszkańców stolicy księstwa otwieramy Bibliotekę Książęcą w mieście Graz. . II. Biblioteka jako placówka kultury powszechnie dostępna będzie pozostawać pod patronatem i opieką Namiestnika Styrii.

Graz, dnia 23.06.1917. Namiestnik Księstwa (-) Henryk von Gröc