Kancelaria Szefa Sztabu


(Henryk von Groc Hrychowicz) #1

Sztab Generalny Cesarskich i Królewskich Sił Zbrojnych

Powołany Rozporządzeniem Sekretarza d/s wojny nr. 1. z dn. 22.05.1917 r. ( 2017 r.)


(Henryk von Groc Hrychowicz) #2

DYREKTYWA N° 1

Szefa Sztabu Generalnego o organizacji i etatyzacji pododdziałów wojsk ladowych

I. Etat drużyny piechoty wynosi 11 żołnierzy, w tym: 1 Korporal, 2 gefreiterów, 8 Infanterist.

II. Etatyzacja pododdziałów piechoty : Pluton – 38 żołnierzy (dowódca + 3 drużyny strzelców i sekcja karabinu masz.) Kompania – 128 żołnierzy (dowództwo /2 of./ + 3 plutony piechoty, drużyna zaopatrzenia) Batalion - 800 żołnierzy (dowództwo /5 of./ + 3 kompanie piechoty, kompania grenadierów, kompania kwater. pluton saperów)

III. Wtatyzacja pododdziałów kawalerii : Pluton kawalerii - 35 żołnierzy (dowódca + 3 drużyny) Szwadron - 119 żołnierzu (dowództwo /3 of./ + 3 plutony kawalerii + drużyna zaopatrzenia) Baon kawalerii - 602 żołnierzy (dowództwo /7 of./ + 4 szwadrony + szwadron zaopatrzenia)

IV, Etatyzacja pododdziałów artylerii : Działon – 7 żołnierzy [1 działo] Bateria – 56 żołnierzy (dowództwo /3 of./ + 6 działonów + drużyna amunicyjna) Dywizjon Artylerii – 357 żołnierzy (dowództwo /5 of./ + 4 Baterie [24 działa] + kompania kwater.)

Szef Sztabu Generalnego General der Infanterie Henryk von Groc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #3

DYREKTYWA N° 2

Szefa Sztabu Generalnego o odtworzeniu IV Korpusu CK Armii

I. Odtwarza się IV Korpus CK Armii z dowództwem i sztabem w Budapeszcie

II. W skład Korpusu wchodzą :

31 Dywizja Piechoty 61 Brygada Piechoty

 • 68 pułk piechoty
 • 69 pułk piechoty 62 Brygada Piechoty
 • 43 pułk piechoty
 • 52 pułk piechoty 31 Brygada Artylerii Polowej

32 Dywizja Piechoty 63 Brygada Piechoty

 • 6 pułk piechoty
 • 23 pułk piechoty 64 Brygada Piechoty
 • 38 pułk piechoty
 • 86 pułk piechoty 32 Brygada Artylerii Polowej

Szef Sztabu Generalnego General der Infanterie Henryk von Groc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #4

DYREKTYWA N° 3

Szefa Sztabu Generalnego o odtworzeniu V Korpusu CK Armii

I. Odtwarza się IV Korpus CK Armii z dowództwem i sztabem w Bratysławie

II. W skład Korpusu wchodzą :

5 Dywizja Piechoty 27 Brygada Piechoty

 • 15 pułk piechoty
 • 17 pułk piechoty 28 Brygada Piechoty
 • 19 pułk piechoty
 • 26 pułk piechoty 14 Brygada Artylerii Polowej

33 Dywizja Piechoty 65 Brygada Piechoty

 • 71 pułk piechoty
 • 72 pułk piechoty 66 Brygada Piechoty
 • 76 pułk piechoty
 • 83 pułk piechoty 33 Brygada Artylerii Polowej

37 Dywizja Piechoty k.u. Honvedu 73 Brygada Piechoty Honvedu

 • 13 pułk piechoty Honvedu
 • 18 pułk piechoty Honvedu 74 Brygada Piechoty Honvedu
 • 14 pułk piechoty Honvedu
 • 15 pułk piechoty Honvedu 37 Brygada Artylerii Polowej

Szef Sztabu Generalnego General der Infanterie Henryk von Groc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #5

DYREKTYWA N° 4

Szefa Sztabu Generalnego o umundurowaniu i wyposażeniu żołnierzy wojsk i oficerów wojsk lądowych CK Armii

I. Wprowadza się jednolite umundurowanie i wyposażenie żołnierzy i oficerów wojsk lądowych CK Armii.

II. Na umundurowanie i wyposażenie żołnierzy wojsk lądowych wchodzą :

Kurtka mundurowa (w kolorze Hechtgrau) Spodnie proste (w kolorze Hechtgrau) Czapka (w kolorze Hechtgrau) Opinacze (w kolorze Hechtgrau) Trzewiki (brązowe) Pas z klamra Dwie ładownice Bagnet z żabką Chlebak Tornister dwu częściowy Manierka aluminiowa Menażka lub kociołek Płachta namiotowa

III. Na umundurowanie i wyposażenie oficerów wojsk lądowych wchodzą :

Kurtka mundurowa (w kolorze Hechtgrau) Spodnie proste (w kolorze Hechtgrau z czerwonymi lampasami) Kepi oficerskie (w kolorze Hechtgrau) Buty z cholewami oficerskie (czarne) Pas z klamrą Broń osobista (pistolet) Szabla

Szef Sztabu Generalnego General der Infanterie Henryk von Groc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #6

DYREKTYWA N° 5

Szefa Sztabu Generalnego o odtworzeniu VI Korpusu CK Armii

I. Odtwarza się VI Korpus CK Armii z dowództwem i sztabem w Koszycach

II. W skład Korpusu wchodzą :

15 Dywizja Piechoty 29 Brygada Piechoty Austro-Węgier

 • 25 pułk piechoty
 • 60 pułk piechoty 30 Brygada Piechoty Austro-Węgier
 • 34 pułk piechoty
 • 65 pułk piechoty 15 Brygada Artylerii Polowej

27 Dywizja Piechoty 53 Brygada Piechoty Austro-Węgier

 • 66 pułk piechoty
 • 85 pułk piechoty 54 Brygada Piechoty Austro-Węgier
 • 81 pułk piechoty
 • 96 pułk piechoty 27 Brygada Artylerii Polowej

39 Dywizja Piechoty k.u. Honvedu 77 Brygada Piechoty k.u. Honvedu

 • 9 Pułk Piechoty Honwedu
 • 11 Pułk Piechoty Honwedu 78 Brygada Piechoty k.u. Honvedu
 • 10 Pułk Piechoty Honwedu
 • 16 Pułk Piechoty Honwedu 39 Brygada Artylerii Polowej

Szef Sztabu Generalnego General der Infanterie Henryk von Groc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #7

DYREKTYWA N° 6

Szefa Sztabu Generalnego o odtworzeniu VII Korpusu CK Armii

I. Odtwarza się VII Korpus CK Armii z dowództwem i sztabem w Timisoarze

II. W skład Korpusu wchodzą :

17 Dywizja Piechoty 33 Brygada Piechoty

 • 37 Pułk Piechoty
 • 41 Pułk Piechoty 34 Brygada Piechoty
 • 46 Pułk Piechoty
 • 101 Pułk Piechoty 17 Brygada Artylerii Polowej

34 Dywizja Piechoty 67 Brygada Piechoty

 • 31 Pułk Piechoty
 • 42 Pułk Piechoty 68 Brygada Piechoty
 • 33 Pułk Piechoty
 • 61 Pułk Piechoty 7 Brygada Artylerii Polowej

1 Dywizja Kawalerii 6 Brygada Kawalerii

 • 7 Pułk Huzarów
 • 14 Pułk Huzarów 7 Brygada Kawalerii
 • 4 Pułk Huzarów
 • 12 Pułk Huzarów 7 Dywizjon Artylerii Konnej

7 Dywizjon Taborów

Szef Sztabu Generalnego General der Infanterie Henryk von Groc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #8

DYREKTYWA N° 7

Szefa Sztabu Generalnego o odtworzeniu IX Korpusu CK Armii

I. Odtwarza się IX Korpus CK Armii z dowództwem i sztabem w Litoměřice.

II. W skład Korpusu wchodzą :

10 Dywizja Piechoty 19 Brygada Piechoty

 • 5 Pułk Piechoty
 • 30 Pułk Piechoty 20 Brygada Piechoty
 • 80 Pułk Piechoty
 • 95 Pułk Piechoty 10 Brygada Artylerii Polowej

26 Dywizja Piechoty Landwehry 51 Brygada Piechoty k.k. Landwehry

 • 11 Pułk Piechoty k.k. Landwehry
 • 12 Pułk Piechoty k.k. Landwehry 52 Brygada Piechoty k.k. Landwehry
 • 9 Pułk Piechoty k.k. Landwehry
 • 10 Pułk Piechoty k.k. Landwehry 26 Brygada Artylerii Polowej

Szef Sztabu Generalnego General der Infanterie Henryk von Groc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #9

DYREKTYWA N° 8

Szefa Sztabu Generalnego o reorganizacji X Korpusu CK Armii

I. Przeprowadza się reorganizację X Korpusu CK Armii z dowództwem i sztabem w Przemyślu

II. W skład Korpusu wchodzą :

2 Dywizja Piechoty III Brygada Piechoty

 • 40 Pułk Piechoty
 • 92 Pułk Piechoty IV Brygada Piechoty
 • 89 Pułk Piechoty
 • 90 Pułk Piechoty 2 Brygada Artylerii Polowej

24 Dywizja Piechoty 47 Brygada Piechoty

 • 45 Pułk Piechoty
 • 48 Pułk Piechoty 48 Brygada Piechoty
 • 10 Pułk Piechoty
 • 77 Pułk Piechoty 24 Brygada Artylerii Polowej

6 Dywizja Kawalerii 5 Brygada Kawalerii

 • 6 Pułk Dragonów:
 • 8 Pułk Dragonów: 14 Brygada Kawalerii
 • 11 Pułk Dragonów
 • 6 Pułk Ułanów

Szef Sztabu Generalnego General der Infanterie Henryk von Groc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #10

DYREKTYWA N° 9

Szefa Sztabu Generalnego o reorganizacji XI Korpusu CK Armii

I. Przeprowadza się reorganizację XI Korpusu CK Armii z dowództwem i sztabem we Lwowie

II. W skład Korpusu wchodzą :

11 Dywizja Piechoty 16 Brygada Piechoty

 • 21 Pułk Piechoty
 • 50 Pułk Piechoty 22 Brygada Piechoty
 • 22 Pułk Piechoty
 • 51 Pułk Piechoty

30 Dywizja Piechoty 59 Brygada Piechoty

 • 53 Pułk Piechoty
 • 62 Pułk Piechoty 60 Brygada Piechoty
 • 64 Pułk Piechoty
 • 70 Pułk Piechoty

4 Dywizja Kawalerii 18 Brygada Kawalerii

 • 9 Pułk Dragonów
 • 13 Pułk Ułanów 21 Brygada Kawalerii
 • 15 Pułk Dragonów: 6 szwadronów.
 • 1 Pułk Ułanów: 11 Dywizjon Artylerii Konnej

8 Dywizja Kawalerii 13 Brygada Kawalerii

 • 7 Pułk Dragonów
 • 8 Pułk Ułanów 15 Brygada Kawalerii
 • 2 Pułk Dragonów
 • 13 Pułk Ułanów 6 Dywizjon Artylerii Konnej

11 Brygada Artylerii Polowej 11 Batalion Saperów 11 Dywizjon Taborowy

Szef Sztabu Generalnego General der Infanterie Henryk von Groc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #11

DYREKTYWA N° 10

Szefa Sztabu Generalnego o odtworzeniu XII Korpusu CK Armii

I. Odtwarza się XII Korpusu CK Armii z dowództwem i sztabem w Sybinie

II. W skład Korpusu wchodzą :

35 Dywizja Piechoty 58 Brygada Piechoty Austro-Węgier

 • 36 Pułk Piechoty
 • 54 Pułk Piechoty 70 Brygada Piechoty Austro-Węgier
 • 63 Pułk Piechoty
 • 74 Pułk Piechoty 35 Brygada Artylerii Polowej

38 Dywizja Piechoty k.u. Honvedu 75 Brygada Piechoty k.u. Honvedu

 • 21 Pułk Piechoty Honwedu
 • 22 Pułk Piechoty Honwedu 76 Brygada Piechoty k.u. Honvedu
 • 23 Pułk Piechoty Honwedu
 • 24 Pułk Piechoty Honwedu 38 Brygada Artylerii Polowej

Szef Sztabu Generalnego General der Infanterie Henryk von Groc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #12

DYREKTYWA N° 11

Szefa Sztabu Generalnego o odtworzeniu XIII Korpusu CK Armii

I. Odtwarza się XIII Korpusu CK Armii z dowództwem i sztabem w Zagrzebiu

II. W skład Korpusu wchodzą :

36 Dywizja Piechoty 71 Brygada Piechoty Austro-Węgier

 • 78 Pułk Piechoty
 • 94 Pułk Piechoty 72 Brygada Piechoty Austro-Węgier
 • 96 Pułk Piechoty
 • 98 Pułk Piechoty 36 Brygada Artylerii Polowej

42 Dywizja Piechoty k.u. Honvedu 83 Brygada Piechoty k.u. Honvedu

 • 25 Pułk Piechoty Honwedu
 • 26 Pułk Piechoty Honwedu 84 Brygada Piechoty k.u. Honvedu
 • 27 Pułk Piechoty Honwedu
 • 28 Pułk Piechoty Honwedu 42 Brygada Artylerii Polowej

Szef Sztabu Generalnego General der Infanterie Henryk von Groc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #13

DYREKTYWA N° 12

Szefa Sztabu Generalnego o odtworzeniu XVI Korpusu CK Armii

I. Odtwarza się XVI Korpusu CK Armii z dowództwem i sztabem w Trieście

II. W skład Korpusu wchodzą :

18 Dywizja Piechoty 4 Brygada Górska Austro-Węgier 5 Brygada Górska Austro-Węgier 6 Brygada Górska Austro-Węgier 8 Brygada Górska Austro-Węgier

28 Brygada Piechoty

 • 17 Pułk Piechoty
 • 97 Pułk Piechoty

1 Brygada Górska Austro-Węgier 2 Brygada Górska Austro-Węgier 13 Brygada Górska Austro-Węgier

Szef Sztabu Generalnego General der Infanterie Henryk von Groc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #14

DYREKTYWA N° 13

Szefa Sztabu Generalnego o odtworzeniu Armii Monarchii Austro-Węgierskiej.

I. Odtwarza się Armię Monarchii Austro-Węgier w skład której wchodzą : wojska lądowe (Landstreitkrräfte) i marynarka wojenna (Kriegsmarine).

II. Wojska Lądowe stanowią wspólne jednostki liniowe cesarsko i królewskie (K. u. K.), cesarsko-królewska obrona krajowa (k.k. Landwehry), węgierska honwedów (k.u. Honvédség) oraz pospolitego ruszenia (Landsturm).

III. Wojska lądowe zostają podzielone na szesnaście okręgów wojskowych - Korpusów CK Armii. W skład korpusów wchodzą jednostki (K. u. K. Landwehry i Honvédség) do nich przypisane oddzielnymi Dyrektywami SG.

IV. Na czele Korpusów 1~16 stoję dowódcy korpusów powołani przez szefa sztabu generalnego. W przypadku braku naznaczenia dowódcy, dany korpus pozostaje w dyspozycji sztabu generalnego pod komendą szefa sztabu.

V. Do wsparcia wojsk lądowych i zadań pomocniczych służb cywilnych powoływane jest pospolite ruszenie (Landsturm). Oddziały te pozostają w gestii władz cywilnych (namiestników i gubernatorów Krajów Naddunajskich).

Szef Sztabu Generalnego General der Infanterie Henryk von Groc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #15

Załącznik do Dyrektywy N° 13

PODZIAŁ TERYTORIUM AUSTRO-WĘGIER NA OKRĘGI WOJSKOWE - KORPUSY


(Henryk von Groc Hrychowicz) #16

DYREKTYWA N° 14

Szefa Sztabu Generalnego o powołaniu pułków piechoty morskiej

I. Mając na względzie potrzeby marynarki wojennej powołuję: 1 Pułk Piechoty Morskiej którego zadaniem jest ochrona portu w Trieście. 2 Pułk Piechoty Morskiej którego zadaniem jest ochrona portu wojennego w Poli 3 Pułk Piechoty Morskiej którego zadaniem jest ochrona bazy marynarki w Lussino 4 Pułk Piechoty Morskiej którego zadaniem jest ochrona bazy marynarki w Szybenik.

II. Wszystkie pułki piechoty morskiej zostają sformowane w składzie etatowym 3 batalionów piechoty, batalionu wartowniczego i niezbędnych służb:

III. Wszystkie sformowane pułki piechoty morskiej wchodzą w skład K.u.K. Kriegsmarine i bezpośrednio podlegają admirałowi Andrew von Lichtensteinowi.

Szef Sztabu Generalnego General der Infanterie Henryk von Groc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #17

DYREKTYWA N° 15

Szefa Sztabu Generalnego o organizacji i etatyzacji oddziałów wojsk lądowych

I. Ustanawia się etat Pułk Piechoty na 3320 żołnierzy i 24 działa. W tym dowództwo (7 of.), 3 bataliony piechoty, dywizjon artylerii polowej, szwadron zwiadu, kąpania kwatermistrzowska, kompania saperów, kompania transportową /Tabory/, pluton medyczny, drużyna łączności

II. Ustanawia się etat Pułk Piechoty Morskiej 3645 żołnierzy i 24 działa. W tym dowództwo (8 of.), 3 bataliony piechoty, batalion wartowniczy, kąpania kwatermistrzowska, kompania saperów, kompania transportową /Tabory/, pluton medyczny, drużyna łączności

III. Ustanawia się etat Brygady Piechoty na na 7605 żołnierzy. W tym dowództwo (9 of.), 2 pułki piechoty, batalion pionierów, kompania kwatermistrzowska, pluton łączności

Szef Sztabu Generalnego General der Infanterie Henryk von Groc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #18

DYREKTYWA N° 16

Szefa Sztabu Generalnego o powołaniu Akademii Wojskowej

I. Powołuję Akademię Wojskową z siedziba w Grazu, która będzie podlegać władzom wojskowym.

II. Akademia Wojskowa kształci kadry korpusu oficerskiego wszystkich broni oraz podległych służb Armii Austro-Węgierskiej.

III. Działalność Akademii Wojskowej określony zostaje Regulaminem.

Szef Sztabu Generalnego General der Infanterie Henryk von Gröc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #19

DYREKTYWA N° 17

Szefa Sztabu Generalnego
o wprowadzeniu na uzbrojenie CK Armii samochodów pancernych

I.
Wprowadza się na uzbrojenie Cesarsko-Królewskiej Armii samochodów pancernych Panzerwagen Austro-Daimler.

II.
Samochody pancerne będą sukcesywnie do możliwości produkcyjnych zakładów zbrojeniowych wchodzić na uzbrojenie powoływanych jednostek kawalerii pancernej.

Szef Sztabu Generalnego
General der Infanterie Henryk von Gröc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #20

DYREKTYWA N° 18

Szefa Sztabu Generalnego
o wprowadzeniu na uzbrojenie CK Armii czołgu Panzerkampfwagen B III.

I.
Wprowadza się na uzbrojenie Cesarsko-Królewskiej Armii czołg Panzerkampfwagen B III.

II.
Czołgi te będą sukcesywnie do możliwości produkcyjnych zakładów zbrojeniowych wchodzić na uzbrojenie powoływanych jednostek kawalerii pancernej w poszczególnych Korpusach CK Armii…

Szef Sztabu Generalnego
General der Infanterie Henryk von Gröc