Kancelaria Szefa Sztabu


(Henryk von Groc Hrychowicz) #21

DYREKTYWA N° 19

Szefa Sztabu Generalnego
o organizacji i etatyzacji pododdziałów wojsk pancernych

I.
Etat drużyny (załogi czołgu) wynosi 4 żołnierzy, w tym: 1 Korporal, 1 gefreiter, 2 Infanterist.

II.
Etatyzacja pododdziałów wojsk pancernych :
Pluton Pancerny - 16 żołnierzy 4 czołgi
Szwadron Pancerny - 52 żołnierzu,12 czołgów. (dowództwo szwadronu, 3 plutony pancerne,)
Batalion Pancerny - 238 żołnierzy, 36 czołgów, wóz dowodzenia. ( dowództwo baonu, 3 szwadrony pancerne, pluton techniczny, pluton zaopatrzenia.)

Szef Sztabu Generalnego
General der Infanterie Henryk von Groc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #22

DYREKTYWA N° 20

Szefa Sztabu Generalnego
o postawieniu CK Armii Austro-Węgier w stan gotowości bojowej.

I.
W związku z ogłoszeniem detronizacji JCiKM Leopolda Augusta na wniosek Rady Nadzwyczajnej zarządzam postawienie w stan gotowości bojowej wszystkich Korpusów CK Armii.

II.
Dowódcom korpusów zalecam monitorowanie nastrojów społecznych i rozwój sytuacji na obszarze działania podległego korpusu. W przypadku wybuchu zamieszek lub rebelii nakazuję siłami wojska przywrócić porządek.

Szef Sztabu Generalnego
General der Infanterie Henryk von Groc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #23

DYREKTYWA N° 21

Szefa Sztabu Generalnego
o odwołaniu stanu gotowości bojowej C.K Armii

I.
W związku obieciem władzy przez Jego Cesarską i Królewską Mość Franciszka Józefa II i normalizacją sytuacji na obszarze Monarchii Austro - Węgier odwołuje się stan gotowości bojowej wszystkich Korpusów CK Armii.

II.
Dowódcom korpusów naznaczam dalsze monitorowanie nastrojów społecznych i rozwój sytuacji na obszarze działania podległego korpusu. W przypadku wykrycia niepokojów społecznych nakazuje adekwatnymi środkami do sytuacji wesprzeć władze cywilne w przywruceniu porządku.

Szef Sztabu Generalnego
(-) General der Infanterie Henryk von Groc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #24

DYREKTYWA N° 22

Szefa Sztabu Generalnego

o sformowaniu Styryjskiej Brygady Strzelców

I.
Dla ochrony terytorium Księstwa Styrii zostaje sformowana Stryjska Brygada Strzelców w sile dwóch pułków :

 • 1 Pułku Strzelców Styrii
 • 2 Pułku Strzelców Styrii.

II.
Brygada zostaje podporządkowana dowództw III Korpusu i wchodzi w jejo skład, a miejscem stacjonowania brygady będzie miasto Cilli.

III.
Umundurowanie żołnierzy brygady stanowi uniform w kolorze oliwkowo-zielonym, wedle wzoru.

IV.
Oznaką wyróżniającą żołnierzy brygady jest herb Księstwa Styrii umieszczony na obydwu rękawach kurtki mundurowej oraz patka koloru oliwkowego na kołnierzu.

Szef Sztabu Generalnego
General der Infanterie Henryk von Groc


(Franciszek Leopold I) #25

Rozkaz N° Reg. 17-1

Budapest, Szeptember 21

Rozkaz wysłania wojsk stabilizacyjnych

W związku z działalnością agentów zagranicznych mogącą wywołać niepokoje wśród ludności cywilnej, nakazuje się:

 • podniesienie stanu gotowości wojsk na terenie Królestwa Węgier oraz Królestwa Chorwacji
 • wysłanie do prowincji Ung sił stabilizacyjnych w składzie:
  • 3 Korpus Landwehr
  • 13 Korpus Landwehr

W imieniu Miłościwie Panującego

/~/ Xavery edler Kłopocki, Regent Monarchii


(Henryk von Groc Hrychowicz) #26

DYREKTYWA N° 23

Szefa Sztabu Generalnego

o wysłaniu wojsk stabilizacyjnych do prowincji Ung

I.
W oparciu o rozkazy Jego Wysokości Regenta.stawiam w stan gotowości bojowej IV, V, VI i XIII Korpus CK Armii.

II.
Naznaczam 39 Dywizji Piechoty k.u. Honvedu zajęcie prowincji Ung celem kontrola i stabilizacja sytuacji oraz ochrony interesów ludności cywilnej w prowincji.

Szef Sztabu Generalnego
(-) General der Infanterie Henryk von Groc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #27

DYREKTYWA N° 24

Szefa Sztabu Generalnego
o sformowaniu 1 Pułku Pancernego

I.
Mając na względzie potrzeby wsparcia oddziałów piechoty III Korpusu Cesarsko Królewskiej Armii zostaje sformowany 1 pułk pancerny w składzie:
dowództwo pułku
1 batalion czołgów
2 batalion czołgów
1 szwadron samochodów pancernych
kompania kwatermistrzowska
kompania inżynieryjna
pluton łączności

II.
Pułk zostaje podporządkowany dowództwi III Korpusu i wchodzi w jego skład, a miejscem stacjonowania będzie miasto Gleisdorf.

III.
Oznaką wyróżniającą żołnierzy 1 pułku pancernego jest okrągła tarcza na której umieszczono niedźwiedzia niosącego pocisk. Odznakę pułku żołnierze noszą na lewej, górnej kieszeni munduru.

Szef Sztabu Generalnego
General der Infanterie Henryk von Groc

[/quote]


(Henryk von Groc Hrychowicz) #28

DYREKTYWA N° 25

Szefa Sztabu Generalnego

o skierowaniu wojska do odbudowy linii kolejowej z Winktown

I.
Na polecenie Regenta Monarchii Austro Węgier kieruję do odbudowy linii kolejowej z Winktown:

 • 101 pułk piechoty (XII Korpus)
 • 15 Batalion pionierów (XV Korpus)
 • 7 dywizjon taborów (XII Korpus)

II.
Wszystkie jednostki biorące udział w odbudowie linii kolejowej po zakończeniu prac i udrożnieniu połączenia kolejowego z Winktown maja powrócić do swych garnizonów.

Szef Sztabu Generalnego
(-) General der Infanterie Henryk von Groc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #29

DYREKTYWA N° 26

Szefa Sztabu Generalnego

o wycofaniu wojsk stabilizacyjnych z prowincji Ung

I.

Odwołuję stan gotowości bojowej IV, V, VI i XIII Korpus CK Armii.

II.

Naznaczam powrót 39 Dywizji Piechoty k.u. Honvedu do macierzystych koszar. Jednocześnie dziękuję oficerom i żołnierzom dywizji za sumienne wypełnienie powierzonych zadań.

Szef Sztabu Generalnego
(-) General der Infanterie Henryk von Groc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #30

DYREKTYWA N° 27

Szefa Sztabu Generalnego

o przeniesieniu 100 pp do garnizonu podległego VIII Korpusowi w Pradze.

I.

Wyłączam 100 pułk piechoty ze składu 23 brygady piechoty (12 dyw. / I Korpus) i włączam w skład 41 brygady piechoty (21 dyw. / VIII Korpus).

II.

Zmiana garnizonu przez 100 pułk piechoty ma nastąpić do dnia 21 października 1917 roku

Szef Sztabu Generalnego
(-) General der Infanterie Henryk von Groc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #31

DYREKTYWA N° 28

Szefa Sztabu Generalnego

o wprowadzeniu barw broni i służb wojsk lądowych Monarchii Austro-Wegierskiej (Landstreitkrräfte).

I.

Z dniem 15 października 1917 roku wprowadzam barwy broni i służb wojsk lądowych Monarchii Austro-Węgierskiej (Landstreitkrräfte) wedle poniższego zestawienia

II.

Odtąd patki z rangą wojskową noszone na kołnierzach mundurów są barwy rodzaju wojsk lub służb.

Szef Sztabu Generalnego
(-) General der Infanterie Henryk von Groc


(Borys Targersdorf) #32

Do szefa sztabu generalnego
JE Henryka von Groc

Herr General

W dniach 31 X - 5 XI odbędą się manewry VIII Korpusu, związku z tym proszę o wyrażenie zgody na udział w manewrach:

 • wydzielonego batalionu pancernego z 1 pułku pancernego,
 • pojazdów “Panzerwagen Austro-Daimler” oraz “Bel”.

z wyrazami estymy
Borys Targersdorf
d-ca VIII Korpusu


(Henryk von Groc Hrychowicz) #33

Udzielam zgody na udział w manewrach 2 batalion czołgów i 1 szwadron samochodów pancernych z 1 pułku pancernego. Nosiciele armat “Bel” nie weszły jeszcze na wyposażenie wojsk. Jest jednak w zakładach zbrojeniowych w Grazu prototyp tego pojazdu więc nadarza się znamienita okazja by go wypróbować w warunkach poligonowych. Zezwalam na jego włączenie do ćwiczeń.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #34

DYREKTYWA N° 29

Szefa Sztabu Generalnego
o postawieniu CiK Sił Zbrojnych Austro-Węgier w stan gotowości bojowej.

I.
W związku z ogłoszoną odezwą JW Regenta w/s Księstwa Monderii ogłaszam stan gotowości bojowej wszystkich Korpusów CK Armii.

II.
Dowódców Korpusów zobowiązuję do cofnięcia wszystkich urlopów i przepustek i przygotowania podległych oddziałów do wymarszu.

General der Infanterie Henryk von Groc Hrychowicz
Szef Sztabu Generalnego


(Henryk von Groc Hrychowicz) #35

DYREKTYWA N° 30

Szefa Sztabu Generalnego
w/s przejęcia kontroli nad obszarem objętym rebelia przez Tomisława II.

I.
W związku z rebelią prowadzoną przez Leszka van der Fryssa, który obwołał się królem Chorwacji i przyjął imię Tomisława II nakazuję :

IV Korpusowi CK Armii opanować i objąć kontrolą obszaru SLAWONII
XIII Korpusowi CK Armii opanować i objąć kontrolą obszaru CHORWACJI
XV Korpusowi CK Armii opanować i objąć kontrolą obszaru DALMACJI
XVI Korpusowi CK Armii opanować i objąć kontrolą obszaru ISTRII

II.
Wszystkie oddziały wojskowe podległe Tomisławowi II nakazuję natychmiast rozbroić, a w przypadku stawiania oporu, rozbić.

III.
Władze cywilne podległe powołanemu przez Tomisława II Królestwu Chorwacji naznaczam natychmiast rozwiązać, a ludzi sprzyjającym Tomisławowi II nakazuję internować.

General der Infanterie Henryk von Groc Hrychowicz
Szef Sztabu Generalnego


(Henryk von Groc Hrychowicz) #36

DYREKTYWA N° 31

Szefa Sztabu Generalnego
w/s blokady portów morskich w Chorwacji i Dalmacji.

I.
W związku z rebelią prowadzoną przez Leszka van der Fryssa, który obwołał się królem Chorwacji i przyjął imię Tomisława II nakazuję flocie wojennej blokadę portów morskich w Chorwacji i Dalmacji.

II.
Blokada portów winna być prowadzona do odwołania. Statki i okręty próbujące złamać blokadę powinny być ostrzeżone, że próba wypłynięcia z portu lub wpłynięcia do któregoś z portów spodka się z ostrą reakcja floty i jednostki łamiące zakaz zostaną zatopione.

III.
Dla utrzymania szczelności blokady nakazuję nie wahać się przed otwarciem ognia do jednostek łamiących blokadę. Zaś dowództwo nad operacja blokady obejmuje admirał von Lichtenstein.

General der Infanterie Henryk von Groc Hrychowicz
Szef Sztabu Generalnego


(Henryk von Groc Hrychowicz) #37

DYREKTYWA N° 32

Szefa Sztabu Generalnego
w/s zakończenia działań wojskowych na obszarze Slawonii, Chorwacji, Dalmacji i Istrii.

I.
W związku ze stłumieniem rebelii i przejęciem całkowitej kontroli nad obszarem Slawonii, Chorwacji, Dalmacji i Istrii naznaczam powrót IV, XIII, XV i XVI Korpusu do macierzystych garnizonów. Kontrolę nad porządkiem publicznym należy przekazać żandarmerii do dnia 8 września 1918 roku.

II.
W związku ze stłumieniem rebelii i likwidacją zagrożeń z tego wynikających znoszę blokadę portów w Chorwacji i Dalmacji. Zaś okrętom biorącym udział w blokadzie portów, naznaczam powrót do swoich baz.

III.
Wszystkim żołnierzom i oficerom wojsk lądowych i marynarki wojennej biorącym udział w tłumieniu rebelii Tomisława II serdecznie dziękuję za ofiarna służbę. Szczególne podziękowanie składam na ręce pana admirała von Lichtenstein.

Na chwałę Austro-Węgier.

General der Infanterie Henryk von Groc Hrychowicz
Szef Sztabu Generalnego