Konto Bankowe Czesko-Morawskie Konsorcjum Wydobywcze


(Henryk von Groc Hrychowicz) #1

Czesko-Morawskie Konsorcjum Wydobywcze

Stan konta na 1 października 1917 : 500 KOH

PRZYCHODY
Czesko-Morawskiego Konsorcjum Wydobywczego : 500 KOH

WYDATKI
Brak


(Henryk von Groc Hrychowicz) #2

Czesko-Morawskie Konsorcjum Wydobywcze

Stan konta na 1 listopad 1917 : 1 000 KOH

PRZYCHODY
Czesko-Morawskiego Konsorcjum Wydobywczego (1) : 500 KOH

WYDATKI
Brak


(Henryk von Groc Hrychowicz) #3

Czesko-Morawskie Konsorcjum Wydobywcze

Stan konta na 1 grudzień 1917 : 1 500 KOH

PRZYCHODY
Czesko-Morawskiego Konsorcjum Wydobywczego (50 prac.) : 500 KOH

WYDATKI
Brak


(Henryk von Groc Hrychowicz) #4

Czesko-Morawskie Konsorcjum Wydobywcze

Stan konta na 1 styczeń 1918 : 2 000 KOH

PRZYCHODY
Czesko-Morawskiego Konsorcjum Wydobywczego (50 prac.) : 500 KOH

WYDATKI
Brak


(Henryk von Groc Hrychowicz) #5

Czesko-Morawskie Konsorcjum Wydobywcze

Stan konta na 1 luty 1918 : 2 500 KOH

PRZYCHODY
Czesko-Morawskiego Konsorcjum Wydobywczego (50 prac.) : 500 KOH

WYDATKI
Brak


(Henryk von Groc Hrychowicz) #6

Czesko-Morawskie Konsorcjum Wydobywcze

Stan konta na 1 marzec 1918 : 3 000 KOH

PRZYCHODY
Czesko-Morawskiego Konsorcjum Wydobywczego (50 prac.) : 500 KOH

WYDATKI
Brak


(Henryk von Groc Hrychowicz) #7

Czesko-Morawskie Konsorcjum Wydobywcze

Stan konta na 1 kwietnia 1918 : 3 500 KOH

PRZYCHODY
Czesko-Morawskiego Konsorcjum Wydobywczego (50 prac.) : 500 KOH

WYDATKI
Brak