Konto Bankowe Henryka von Groc Hrychowicza


(Henryk von Groc Hrychowicz) #1

Mikołaj von Groc

Stan Konta na 1 sierpnia 1917 115 KOH

PRZYCHODY
Wynagrodzenie Namiestnika Ksiestwa : 1200 KOH
Zakłady Mechaniczne w Zeltweg (1) : 500 KOH
Folwark Grambach (1) : 500 KOH

Folwark Kainberg (1) : 500 KOH
Folwark Durstein (1) : 500 KOH

WYDATKI
Kupno pałacu w Grambach : 2000 KOH


(Henryk von Groc Hrychowicz) #2

Mikołaj von Groc

Stan konta na 1 wrzesień 1917 :1315 KOH

PRZYCHODY
Wynagrodzenie Namiestnika Księstwa : 1200 KOH
Zakłady Mechaniczne w Zeltweg (1) : 500 KOH
Folwark Grambach (1) : 500 KOH

Folwark Kainberg (1) : 500 KOH
Folwark Durstein (1) : 500 KOH

WYDATKI
Brak -----


(Henryk von Groc Hrychowicz) #3

Mikołaj von Groc

Stan konta na 1 października 1917 : 4515 KOH

PRZYCHODY
Wynagrodzenie Namiestnika Księstwa : 1200 KOH
Zakłady Mechaniczne w Zeltweg (1) : 500 KOH
Folwark Grambach (2) : 1000 KOH

Folwark Kainberg (1) : 500 KOH
Folwark Durstein (1) : 500 KOH

WYDATKI
Rozbudowa folwarku Grambach 3000 KOH


(Henryk von Groc Hrychowicz) #4

Mikołaj von Groc

Stan konta na 1 listopad 1917 : 5215 KOH

PRZYCHODY
Wynagrodzenie Namiestnika Księstwa : 1200 KOH
Zakłady Mechaniczne w Zeltweg (1) : 500 KOH
Folwark Grambach (2) : 1000 KOH

Folwark Kainberg (1) : 500 KOH
Folwark Durstein (1) : 500 KOH

WYDATKI


(Henryk von Groc Hrychowicz) #5

Henryk Mikołaj von Groc Hrychowicz
Stan konta na 1 Grudnia 1917 : 3715 KOH

PRZYCHODY
Wynagrodzenie Namiestnika Księstwa : 1200 KOH
Zakłady Mechaniczne w Zeltweg (50 prac.) : 500 KOH
Folwark Grambach (100 ha) : 1000 KOH

Folwark Kainberg (50 ha) : 500 KOH
Folwark Durstein (50 ha) : 500 KOH

WYDATKI
Zakup 10 hektarów ziemi 5000 KOH


(Henryk von Groc Hrychowicz) #6

Henryk Mikołaj von Groc Hrychowicz
Stan konta na 1 styczeń 1918 : 2415 KOH

PRZYCHODY
Wynagrodzenie Namiestnika Księstwa : 1200 KOH
Zakłady Mechaniczne w Zeltweg (50 prac.) : 500 KOH
Folwark Grambach (110 ha) : 1100 KOH
Zwrot dzierżawy folwarków : 10 000 KOH

WYDATKI
Zakup 25 hektarów ziemi : 12 500 KOH


(Henryk von Groc Hrychowicz) #7

Henryk Mikołaj von Groc Hrychowicz
Stan konta na 1 luty 1918 : 2715 KOH

PRZYCHODY
Wynagrodzenie Namiestnika Księstwa : 1200 KOH
Zakłady Mechaniczne w Zeltweg (50 prac.) : 500 KOH
Folwark Grambach (135 ha) : 1350 KOH

Sprzedaż Zakładów Mechanicznych w Zeltweg : 4500

WYDATKI
Zakup 15 hektarów ziemi : 7 500 KOH


(Henryk von Groc Hrychowicz) #8

Henryk Mikołaj von Groc Hrychowicz
Stan konta na 1 marzec 1918 : 2765 KOH

PRZYCHODY
Wynagrodzenie Namiestnika Księstwa : 1200 KOH
Folwark Grambach (150 ha) : 1500 KOH

WYDATKI


(Henryk von Groc Hrychowicz) #9

Henryk Mikołaj von Groc Hrychowicz

Stan konta na 1 kwietnia 1918 : 5265 KOH

PRZYCHODY
Wynagrodzenie Namiestnika Księstwa : 1200 KOH
Folwark Grambach (150 ha) : 1500 KOH

WYDATKI


(Henryk von Groc Hrychowicz) #10

Dokupuję 15 hektarów ziemi w do Folwarku Grambach. Należność 7 500 koron wpłacam na konto Księstwa Styrii.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #11

Henryk Mikołaj von Groc Hrychowicz

Stan konta na 1 maja 1918 : 465 KOH

PRZYCHODY
Wynagrodzenie Namiestnika Księstwa : 1200 KOH
Folwark Grambach (165 ha) : 1650 KOH

WYDATKI