Konto Bankowe Inger von Beillschmidt


(Henryk von Groc Hrychowicz) #1

Inger von Beillschmidt.

Stan konta na 1 sierpnia 1917 : 800 KOH

PRZYCHODY
Wynagrodzenie Kuratora Galerii Malarstwa w Grazu : 260 KOH

WYDATKI
Brak ------


(Henryk von Groc Hrychowicz) #2

Inger von Beillschmidt.

Stan konta na 1 wrzesień 1917 : 1060 KOH

PRZYCHODY
Brak ------

WYDATKI
Brak ------


(Henryk von Groc Hrychowicz) #3

Inger von Beillschmidt

Stan konta na 1 października 1917 : 1060 KOH

PRZYCHODY
Brak

WYDATKI
Brak


(Henryk von Groc Hrychowicz) #4

Inger von Beillschmidt

Stan konta na 1 kwietnia 1918 : 1060 KOH

PRZYCHODY
Brak

WYDATKI
Brak