Konto Bankowe Skarbu Księstwa


(Henryk von Groc Hrychowicz) #1

Skarb Księstwa Styrii

Stan na 1 sierpnia 1917 : 700 KOH

PRZYCHODY
Zakłady Broni w Gracu (2) : 1000 KOH
Elektrownia Marburg (1) : 500 KOH
Gazownia Klagenfurt (1) : 500 KOH
Kopalnia Rudy w Treiben (1) : 500 KOH
Huta Żelaza w Treiben (1) : 500 KOH
Przedsiębiorstwa Grazer Tramway (1) : 500 KOH
Grazer Waggon Maschinenfabriks (1) : 500KOH
Cementownia Celje (1) : 500 KOH
Zakład Budowlany w Klagenfurt (1) : 500 KOH
Kopalnia Soli w Srjladming (1) : 500 KOH
Huta Szkła w Barubach (1) : 500 KOH
Zakłady Papiernicze (1) : 500 KOH
Zakłady Włókiennicze w Laibach (1) : 500 KOH
Browar w Gracu (1) : 500 KOH
Cegielnia w Hartbergu (1) : 500 KOH
Gazownia w Leobel (1) : 500 KOH

WYDATKI
Wynagrodzenie Kuratora Galerii Malarstwa w Grazu : 260 KOH


(Henryk von Groc Hrychowicz) #2

Skarb Księstwa Styrii

Stan na 1 wrzesień 1917 : 8940 KOH

PRZYCHODY
Zakłady Broni w Gracu (2) : 1000 KOH
Elektrownia Marburg (1) : 500 KOH
Gazownia Klagenfurt (1) : 500 KOH
Kopalnia Rudy w Treiben (1) : 500 KOH
Huta Żelaza w Treiben (1) : 500 KOH
Przedsiębiorstwa Grazer Tramway (1) : 500 KOH
Grazer Waggon Maschinenfabriks (1) : 500KOH
Cementownia Celje (1) : 500 KOH
Zakład Budowlany w Klagenfurt (1) : 500 KOH
Kopalnia Soli w Srjladming (1) : 500 KOH
Huta Szkła w Barubach (1) : 500 KOH
Zakłady Papiernicze (1) : 500 KOH
Zakłady Włókiennicze w Laibach (1) : 500 KOH
Browar w Gracu (1) : 500 KOH
Cegielnia w Hartbergu (1) : 500 KOH
Gazownia w Leobel (1) : 500 KOH

WYDATKI
Wynagrodzenie Namiestnika za sierpień 1200 KOH
Wynagrodzenie Namiestnika za wrzesień 1200 KOH
Fundusz Dworski 1800 KOH
Rozbudowa Elektrowni Marburg x 2 : 6000 KOH
Rozbudowa Kopalni Rudy w Treiben x 1 : 3000 KOH
Rozbudowa Huty Żelaza w Treiben x 1 : 3000 KOH


(Henryk von Groc Hrychowicz) #3

Skarb Księstwa Styrii

Stan konta na 1 października 1917 : 1240 KOH

PRZYCHODY
Zakłady Broni w Gracu (2) : 1000 KOH
Elektrownia Marburg (1) : 500 KOH
Gazownia Klagenfurt (1) : 500 KOH
Kopalnia Rudy w Treiben (1) : 500 KOH
Huta Żelaza w Treiben (1) : 500 KOH
Przedsiębiorstwa Grazer Tramway (1) : 500 KOH
Grazer Waggon Maschinenfabriks (1) : 500KOH
Cementownia Celje (1) : 500 KOH
Zakład Budowlany w Klagenfurt (1) : 500 KOH
Kopalnia Soli w Srjladming (1) : 500 KOH
Huta Szkła w Barubach (1) : 500 KOH
Zakłady Papiernicze (1) : 500 KOH
Zakłady Włókiennicze w Laibach (1) : 500 KOH
Browar w Gracu (1) : 500 KOH
Cegielnia w Hartbergu (1) : 500 KOH
Gazownia w Leobel (1) : 500 KOH

WYDATKI
Wynagrodzenie Namiestnika 1200 KOH
Fundusz Dworski 1800 KOH


(Henryk von Groc Hrychowicz) #4

Skarb Księstwa Styrii

Stan konta na 1 listopad 1917 : 6 740 KOH

PRZYCHODY
Zakłady Broni w Gracu (2) : 1000 KOH
Elektrownia Marburg (1) : 500 KOH
Gazownia Klagenfurt (1) : 500 KOH
Kopalnia Rudy w Treiben (1) : 500 KOH
Huta Żelaza w Treiben (1) : 500 KOH
Przedsiębiorstwa Grazer Tramway (1) : 500 KOH
Grazer Waggon Maschinenfabriks (1) : 500 KOH
Cementownia Celje (1) : 500 KOH
Zakład Budowlany w Klagenfurt (1) : 500 KOH
Kopalnia Soli w Srjladming (1) : 500 KOH
Huta Szkła w Barubach (1) : 500 KOH
Zakłady Papiernicze (1) : 500 KOH
Zakłady Włókiennicze w Laibach (1) : 500 KOH
Browar w Gracu (1) : 500 KOH
Cegielnia w Hartbergu (1) : 500 KOH
Gazownia w Leobel (1) : 500 KOH

WYDATKI
Wynagrodzenie Namiestnika 1200 KOH
Fundusz Dworski 1800 KOH


(Henryk von Groc Hrychowicz) #5

Skarb Księstwa Styrii

Stan konta na 1 grudzień 1917 : 12 240 KOH

PRZYCHODY
Zakłady Broni w Gracu (2) : 1000 KOH
Elektrownia Marburg (1) : 500 KOH
Gazownia Klagenfurt (1) : 500 KOH
Kopalnia Rudy w Treiben (1) : 500 KOH
Huta Żelaza w Treiben (1) : 500 KOH
Przedsiębiorstwa Grazer Tramway (1) : 500 KOH
Grazer Waggon Maschinenfabriks (1) : 500 KOH
Cementownia Celje (1) : 500 KOH
Zakład Budowlany w Klagenfurt (1) : 500 KOH
Kopalnia Soli w Srjladming (1) : 500 KOH
Huta Szkła w Barubach (1) : 500 KOH
Zakłady Papiernicze (1) : 500 KOH
Zakłady Włókiennicze w Laibach (1) : 500 KOH
Browar w Gracu (1) : 500 KOH
Cegielnia w Hartbergu (1) : 500 KOH
Gazownia w Leobel (1) : 500 KOH

WYDATKI
Wynagrodzenie Namiestnika 1200 KOH
Fundusz Dworski 1800 KOH


(Henryk von Groc Hrychowicz) #6

Skarb Księstwa Styrii

Stan konta na 1 styczeń 1918 : 12 240 KOH

PRZYCHODY
Zakłady Broni w Gracu (2) : 1000 KOH
Elektrownia Marburg (1) : 500 KOH
Gazownia Klagenfurt (1) : 500 KOH
Kopalnia Rudy w Treiben (1) : 500 KOH
Huta Żelaza w Treiben (1) : 500 KOH
Przedsiębiorstwa Grazer Tramway (1) : 500 KOH
Grazer Waggon Maschinenfabriks (1) : 500 KOH
Cementownia Celje (1) : 500 KOH
Zakład Budowlany w Klagenfurt (1) : 500 KOH
Kopalnia Soli w Srjladming (1) : 500 KOH
Huta Szkła w Barubach (1) : 500 KOH
Zakłady Papiernicze (1) : 500 KOH
Zakłady Włókiennicze w Laibach (1) : 500 KOH
Browar w Gracu (1) : 500 KOH
Cegielnia w Hartbergu (1) : 500 KOH
Gazownia w Leobel (1) : 500 KOH

WYDATKI
Wynagrodzenie Namiestnika 1200 KOH
Fundusz Dworski 1800 KOH

Wypłata odszkodowania za wypowiedzenie dzierżawy folwarków : 10 000 KOH


(Henryk von Groc Hrychowicz) #7

Skarb Księstwa Styrii

Stan konta na 1 luty 1918 : 8 040 KOH

PRZYCHODY
Zakłady Broni w Gracu (100 prac.) : 1000 KOH
Elektrownia Marburg (50 prac.) : 500 KOH
Gazownia Klagenfurt (50 prac.) : 500 KOH
Kopalnia Rudy w Treiben (50 prac.) : 500 KOH
Huta Żelaza w Treiben (50 prac.) : 500 KOH
Przedsiębiorstwa Grazer Tramway (50 prac.) : 500 KOH
Grazer Waggon Maschinenfabriks (50 prac.) : 500KOH
Cementownia Celje (50 prac.) : 500 KOH
Zakład Budowlany w Klagenfurt (50 prac.) : 500 KOH
Kopalnia Soli w Srjladming (50 prac.) : 500 KOH
Huta Szkła w Barubach (50 prac.) : 500 KOH
Zakłady Papiernicze (50 prac.) : 500 KOH
Zakłady Włókiennicze w Laibach (50 prac.) : 500 KOH
Browar w Gracu (50 prac.) : 500 KOH
Cegielnia w Hartbergu (50 prac.) : 500 KOH
Gazownia w Leobel (50 prac.) : 500 KOH

Folwark Kainberg (50 ha) : 500 KOH
Folwark Durstein (50 ha) : 500 KOH

WYDATKI
Wynagrodzenie Namiestnika 1200 KOH
Fundusz Dworski 1800 KOH

Zakup Zakładów Mechanicznych w Zeltweg : 7 500 KOH


(Henryk von Groc Hrychowicz) #8

Skarb Księstwa Styrii

Stan konta na 1 marzec 1918 : 15 040 KOH

PRZYCHODY
Zakłady Broni w Gracu (100 prac.) : 1000 KOH
Elektrownia Marburg (50 prac.) : 500 KOH
Gazownia Klagenfurt (50 prac.) : 500 KOH
Kopalnia Rudy w Treiben (50 prac.) : 500 KOH
Huta Żelaza w Treiben (50 prac.) : 500 KOH
Przedsiębiorstwa Grazer Tramway (50 prac.) : 500 KOH
Grazer Waggon Maschinenfabriks (50 prac.) : 500KOH
Cementownia Celje (50 prac.) : 500 KOH
Zakład Budowlany w Klagenfurt (50 prac.) : 500 KOH
Kopalnia Soli w Srjladming (50 prac.) : 500 KOH
Huta Szkła w Barubach (50 prac.) : 500 KOH
Zakłady Papiernicze (50 prac.) : 500 KOH
Zakłady Włókiennicze w Laibach (50 prac.) : 500 KOH
Browar w Gracu (50 prac.) : 500 KOH
Cegielnia w Hartbergu (50 prac.) : 500 KOH
Gazownia w Leobel (50 prac.) : 500 KOH
Zakłady Mechaniczne w Zeltweg (50 prac.) : 500 KOH

Folwark Kainberg (50 ha) : 500 KOH
Folwark Durstein (50 ha) : 500 KOH

WYDATKI
Wynagrodzenie Namiestnika 1200 KOH
Fundusz Dworski 1800 KOH

Zatrudnienie 30 pracowników w elektrowni : 15 000 KOH


(Henryk von Groc Hrychowicz) #9

Skarb Księstwa Styrii

Stan konta na 1 kwiecień 1918 : 7 040 KOH

PRZYCHODY
Zakłady Broni w Gracu (100 prac.) : 1000 KOH
Elektrownia Marburg (80 prac.) : 800 KOH
Gazownia Klagenfurt (50 prac.) : 500 KOH
Kopalnia Rudy w Treiben (50 prac.) : 500 KOH
Huta Żelaza w Treiben (50 prac.) : 500 KOH
Przedsiębiorstwa Grazer Tramway (50 prac.) : 500 KOH
Grazer Waggon Maschinenfabriks (50 prac.) : 500KOH
Cementownia Celje (50 prac.) : 500 KOH
Zakład Budowlany w Klagenfurt (50 prac.) : 500 KOH
Kopalnia Soli w Srjladming (50 prac.) : 500 KOH
Huta Szkła w Barubach (50 prac.) : 500 KOH
Zakłady Papiernicze (50 prac.) : 500 KOH
Zakłady Włókiennicze w Laibach (50 prac.) : 500 KOH
Browar w Gracu (50 prac.) : 500 KOH
Cegielnia w Hartbergu (50 prac.) : 500 KOH
Gazownia w Leobel (50 prac.) : 500 KOH
Zakłady Mechaniczne w Zeltweg (50 prac.) : 500 KOH

Folwark Kainberg (50 ha) : 500 KOH
Folwark Durstein (50 ha) : 500 KOH

Sprzedaż ziemi : 7 500 KOH

WYDATKI
Wynagrodzenie Namiestnika 1200 KOH
Fundusz Dworski 1800 KOH


(Henryk von Groc Hrychowicz) #10

/2X/6/6b9cf77035b6e1d75f198a7cf7a94c2808966fd0.png[/img]

Skarb Księstwa Styrii

Stan konta na 1 maja 1918 : 24 840 KOH

PRZYCHODY
Zakłady Broni w Gracu (100 prac.) : 1000 KOH
Elektrownia Marburg (80 prac.) : 800 KOH
Gazownia Klagenfurt (50 prac.) : 500 KOH
Kopalnia Rudy w Treiben (100 prac.) : 1000 KOH
Huta Żelaza w Treiben (100 prac.) : 1000 KOH
Przedsiębiorstwa Grazer Tramway (50 prac.) : 500 KOH
Grazer Waggon Maschinenfabriks (50 prac.) : 500KOH
Cementownia Celje (50 prac.) : 500 KOH
Zakład Budowlany w Klagenfurt (50 prac.) : 500 KOH
Kopalnia Soli w Srjladming (50 prac.) : 500 KOH
Huta Szkła w Barubach (50 prac.) : 500 KOH
Zakłady Papiernicze (50 prac.) : 500 KOH
Zakłady Włókiennicze w Laibach (50 prac.) : 500 KOH
Browar w Gracu (50 prac.) : 500 KOH
Cegielnia w Hartbergu (50 prac.) : 500 KOH
Gazownia w Leobel (50 prac.) : 500 KOH
Zakłady Mechaniczne w Zeltweg (50 prac.) : 500 KOH

Folwark Kainberg (50 ha) : 500 KOH
Folwark Durstein (50 ha) : 500 KOH

WYDATKI
Wynagrodzenie Namiestnika 1200 KOH
Fundusz Dworski 1800 KOH

Zatrudnienie 50 pracowników w Kopalni Rudy Treiben 12 500 KOH
Zatrudnienie 50 pracowników w Hucie Żelaza Treiben 12 500 KOH