Kontynuacja


(Borys Targersdorf) #121

Mam nadzieję,że Pan van der Fryssau na kawę do Wiednia zaprosi :smiley:


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #122

Szanowny Panie Leszku
W Górnej Austrii i Salzburgu z żołnierzy z Dolne Austrii zostały utworzone 2 tymczasowe Brygady Piechoty. Chętnie oddam je ludowi Wiednia do dyspozycji.
Mogą być zalążkiem wiedeńskich oddziałów


(Wiktor Toghon) #123

I udało się rozwiać konflikt, przed jego wybuchem.

Brawo Panowie, to dobra wróżba na przyszłość.


(Miroslav Barbarez) #124

Bardzo sprawne rozwiązanie sprawy. Pełna kultura. Tak trzymać. :wink:


(Tomisław II) #125

Na kawę chętnie zaproszę. Nie długo rusza pierwszy hotel - Hotel Imperial. Można nocować i zwiedzać miasto.


(Tomisław II) #126

W związku z rezygnacją namiestnictwa Pana Tymoteusza von Hohenzollerna proszę o nadanie namiestnictwa na Węgrami jak również na Chorwacją i Slawonią.

Mam czas do się zaopiekuję Węgrami.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #127

Proszę wybaczyć, a co z zachowaniem równowagi, jak wojska tyrolskie wkroczyły do Dolnej Austrii.
Wtedy Pan poruszał argument, że Tyrol jest za duży i się panoszy. Po 24 godzinach nie przeszkadza Panu że będzie Pan największy.

I jeszcze jedna sprawa. Z tego co znam historię tytuł arcyksiążęcy przysługiwał rodowi Habsburgów, a nie Hohenzllernom


(Tomisław II) #128

Moim celem jest dobro nie tylko Wiednia, Austrii Dolnej ale też Węgier oraz Chorwacji i Slawonii. Po za tym Pan von Hohenzollern zrzekł się urzędu z powodu czasu. U mnie jest nadmiar. W przypadku powierzenia mi funkcji Namiestnika Węgier jak również Chorwacji i Slawonii, to większa moja pozycja nie zagrodzi innym zarządcą prowincji. Będzie to świadczyć jedynie o sile jedności narodów dawnych A-W. Dla innych mikronacji będzie to znak iż w nie długo z gruzów powstanie silne Austro - Węgry.


(Borys Targersdorf) #129

[quote=“Andrew von Lichtenstein”]
I jeszcze jedna sprawa. Z tego co znam historię tytuł arcyksiążęcy przysługiwał rodowi Habsburgów, a nie Hohenzllernom[/quote]

Ale Pan Leszek nie jest Hohenzollernem.

dalej Pan marzy o cesarsko-królewskim tronie??


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #130

Szanowny Panie Burmistrzu
Przeczytałem dokładnie Pana Proklamacje i mam kilka uwag

“Akt proklamacji Arcyksięstwa Austriackiego”

Podobno mamy odtwarzać Austro-Węgry. Dolna Austria była Księstwem, a nie Arcyksięstwem.

“podpisuje się pod aktem zjednoczenia miasta i kraju koronnego, z zachowaniem wewnętrznej niezależności,
w nową monarchię - Arcyksięstwo Austriackie.”

Rozumiem, że zakłada Pan nową monarchię gratuluję, tylko dlaczego na terenach Austro-Węgier

“Naród Austriacki …wyznacza, naszego przedstawiciela, syna tej ziemi, Namiestnika i Burmistrza Miasta,”

Nie tylko w Dolnej Austrii mieszkają Austriacy, więc proszę nie używać dużych uogólnień

Część narodu austriackiego nie wyznacza Pana na Namiestnika i Burmistrza, ani na tron Arcyksięstwa Austriackiego.

“… jednak zachowuje godność arcyksięcia i prawo pierwszeństwa do tronów austriackiego i węgierskiego.”

Na jakiej podstawie, jest trzynaście krajów w Cesarstwie Austrii i tylko Dolna Austria o wszystkim decyduje ?
Tak jak pisałem wcześniej tytuł arcyksiążęcy mają prawo nosić tylko członkowie rodu Habsburgów.


(Borys Targersdorf) #131

Jak Lechu łyknie Węgry to trzeba będzie szykować fraki na koronacje królewską :mrgreen:


(Henryk von Groc Hrychowicz) #132

Obawiam się że ta proklamacja jest pierwszym krokiem w stronę odwrotna do odbudowy Monarchii Austro -Węgier. Proklamacja Księstwa Dolnej Austrii
Za chwilę każdy ustanowi ze swego kraju arcyksięstwo i koronuje się władca z prawem do tronów całych Austro-Węgier.

Panowie jeśli osobiste ambicje biorą górę nad podjętym przedsięwzięciem odbudowy Monarchii Austro-Węgier to źle wróży przyszłości. Z całym szacunkiem dla pana Leszka I Augusta Fryssau tytuły powinien nadawać monarcha inaczej jutro wszyscy będziemy arcyksiążętami i następcami tronu Austro-Węgier. Oficjalnie oświadczam, iż nie uznaję tej proklamacji, która jest prawnie wadliwa i stanowi przejaw uzurpacji do tytułu arcyksiążęcego i tronu Austro-Węgier.


(Borys Targersdorf) #133

Kraje Koronne nie uznają aktu proklamacji.

[quote]Naród Austriacki, wobec braku naturalnego władcy tj. Cesarza, będącego w Arcyksięstwie, Arcyksięciem,
wyznacza, naszego przedstawiciela, syna tej ziemi, Namiestnika i Burmistrza Miasta,
[/quote]

czy nam się to podoba czy nie naturalny władca istniej.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #134

Oficjalnie oświadczam, iż nie uznaję tej proklamacji, która jest prawnie wadliwa i stanowi przejaw uzurpacji do tytułu arcyksiążęcego i tronu Austro-Węgier.


(Franz Joseph von Habsburg) #135

Panie van der Fryssau,

Oczywiście nie jestem już ładnych parę lat monarchą austro-węgierskim, ale z wielkim niepokojem obserwuję Pańskie proklamacje. Widzę, że jest Pan aktywną osobą (pozazdrościć!), ale póki co Pańskie proklamacje wykraczają daleko poza prerogatywy. Ogromna to śmiałość, lekceważyć Radę i wolę wszystkich tutaj zebranych, którzy razem chcą odbudowywać Monarchię, ogłaszając się pretendentem do tronu (dobrze, że nie od razu cesarzem!). Nie zdecydowano póki co o rozwiązaniu kwestii pustego tronu ani formy rządów monarszych i myślę że w dobrym tonie byłoby poczekać na taką debatę.

Kłaniam się,


(Wiktor Maretzky) #136

Sytuacja się rozwija, napięcie narasta… Kraje naddunajskie tamują wszelkie przejawy uzurpacji.


(Borys Targersdorf) #137

w Krajach Koronnych mamy alergię na socjaldemokratów, republikanów i uzurpatorów.


(Tomisław II) #138

Po pierwsze uzurpacja, a ułatwienie w przyszłości tronu to różnica. A gdybym na Węgrzech oraz Chorwacji i Slawonii został namiestnikiem, to objął bym jako Regent Krajów Korony św. Stefana. W przeciwieństwie do von Hohenzollerna, który obwołał się Królem, władza była by legalna. Po za tym co legalności tytułu arcyksięcia, to tak jak bym się zapytał o legalność Bukowińskiej Republiki Rad. Wielu z was uznaje legalnie istniejący twór. Po za tym Arcyksięstwo Austriackie jest niepodległe wewnętrznie nie zewnętrznie. Zapis o pozostawieniu tytułu arcyksięcia i prawa pierwszeństwa do tronów jedynie otwiera w przyszłości władzę A-W.


(Franciszek Leopold I) #139

Jako Namiestnik Galicji i Lodomerii (teoretycznie wraz z Bukowiną, wybacz Wiktorze :wink: ) stanowczo sprzeciwiam się treści tej proklamacji.
Oświadczam że nie uznaję jej za prawnie obowiązującą. Oświadczam też, że jeśli wykona Pan ruchy mające na celu zajęcie Zalitawii, Królestwo Galicji i Lodomerii wyśle wojska celem obrony Narodów Korony św Stefana przed nieuprawnioną agresją.


(Tomisław II) #140

Wobec tego wojska Arcyksięstwa Austrii i Policja z Wiednia i częściowo z Austrii Dolnej wkroczy do Węgier w celu uznania legalności przekazania regencji Arcyksięcia Leszka I Augusta. Waszą Namiestnictwo na Galicją, Lodomerią i Bukowiną nie uznajemy.

Już dziś o zarządzę w/w jednostkom wkroczenie do Budapesztu i zajęcie całej prowincji.