Kopalnia Miedzi w Kasern


(Andrew von Lichtenstein) #1

Została uruchomiona kopalnia miedzi. Dzięki temu sporo osób otrzymało pracę.

Zostały sprawdzone i nareperowane wszystkie maszyny. Lśnią jak nowe. Pracownicy przygotowywali się do rozpoczęcia pracy na dole.


(Andrew von Lichtenstein) #2

Co rano pracownicy zgłaszają się do pracy. Przebierają się i wsiadają do wind, aby jechać na dół

Osiem godzin intensywnie pracują.

Po zebraniu ruda jest wywożona wózkami na zewnątrz.


(Andrew von Lichtenstein) #3

Ruda miedzi

Po wydobyciu ruda trafia na hałdy, na wierzchu jest przetapiana w małych piecach hutniczych, a potem pociągami jest wywożona do Hut w Czechach, gdzie jest oczyszczana i wytapiana miedź