Kopalnia Soli w Bochni


(Moritz von Oranien-Nassau) #1

Kopalnia Soli w Bochni

Historia
Początki kopalni sięgają roku 1248, kiedy to odkryto pokłady soli kamiennej. Odkrycie to jest związane z legendą o św. Kindze. Okolice Bochni znacznie wcześniej, bo od ok. 3500 lat p.n.e. były znane z uzyskiwania soli przez odparowywanie wody z solanki (sól warzona). Studnie solankowe w rejonie Babicy stały się zalążkiem dwóch szybów Gazaris i Sutoris, w których zaczęto wydobywać sól metodami górniczymi.

Bocheńska kopalnia była przedsiębiorstwem królewskim, przynoszącym olbrzymie dochody Rzeczypospolitej. W 1368 roku Kazimierz Wielki wydał dokument zwany Statutem żupnym. Dokument ten ustanawiał zasady organizacyjne żup solnych i prawa rządzące sprzedażą soli. W tym czasie eksportowano sól do Rusi i na Węgry. W kopalni pracowało od 120 do 150 osób. W XV i XVI wieku kopalnia w Bochni (Żupa bocheńska) w ramach żup krakowskich, a więc wraz z kopalnią soli w Wieliczce, rozwinęła się znacznie – zatrudniając około 500 kopaczy (górników). Powstały też nowe szyby: Regis, Bochneris, Campi. W XVI i XVII wieku kopalnia składała się z dwóch części: Stare Góry – najstarszej (wschodniej) i praktycznie wyeksploatowanej części kopalni z szybami Floris, Sutoris i Gazaris oraz części zachodniej Nowe Góry z szybami Regis, Bochneris i Campi. Głębokość kopalni w tym czasie osiągnęła około 300 metrów.

W XVII wieku za przyczyną wojen i upadku gospodarczego kraju nastąpiło zahamowanie rozwoju przedsiębiorstwa.

Po roku 1772 kopalnia dostała się w ręce austriackie.


(Moritz von Oranien-Nassau) #2

W dniu dzisiejszym zakończono remont kopalni i nastąpiło wielkie otwarcie wiekowych szybów. W Galicji odradzał się przemysł. Górnicy natychmiast wrócili do pracy.

Zarówno ci starsi…

jak i młodsi.


(Krzysztof Hans) #3

Nie pozostaje nic jak tylko się cieszyć - region bocheński z dumą liczy na pierwsze efekty pracy górników. Okoliczne miejscowości takie jak Łapanów, Trzciana, Żegocina, Nowy Wiśnicz oraz Lipnica Murowana liczą na rozwój turystki i osadnictwa spowodowany otwarciem odnowionej kopalni.


(Moritz von Oranien-Nassau) #4

Bardzo się cieszę. Wszystkim się zajmę.