Koronacja Daniela I Januarego


(Daniel January von Tauer-Krak) #1

Dnia 26 kwietnia roku pańskiego 1919, Bratysława

*Przewodniczący Komitetu Założycielskiego Księstwa Słowacji został koronowany przez Zwierzchnika Kościoła Słowackiego na Księcia Słowacji. Przed młodym władcą piętrzyły się góry trudności, ale on nieustraszony i dzielny był. Po koronacji, która ograniczyła się do nałożenia przez Zwierzchnika korony Danielowi, ten ruszył by organizować struktury państwowe. *


(Xavery edler Kłopocki) #2