Koronacja Tymoteusza I Fryderyka


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #1

Szanowny Panie von Hohenzollern
Korona Św. Stefana należy integralnie do Cesarza Austrii. W samej nazwie naszego państwa są Austro-Węgry.
Większa część z nas dąży do integracji Monarchii Austro-Węgierskiej, a nie jej jeszcze większego rozpadu.
Jeżeli przyjmujemy, że jest 1917 rok, to prawowitym Królem Św. Stefana - Królem Węgier jest Cesarz Austrii i Król Węgier Karol I
Bardzo mi przykro, nie wiem jak inni, ale ja jako przedstawiciel Tyrolu nie uznaje tej koronacji.


(Thimoteus ik Hohentsolern) #2

Przepraszam Sszanownego pana, ale w Każdej chwili jestem gotów do oddania korony obecnemu/następnemu Cesarzowi Monarchi. Nie mam zamiaru monarchie bardziej Rozczepiać na części pierwsze. Jeżeli będę miał oddać koronę, to postaram się chociaż bym został Księciem Węgrzech.


(Borys Targersdorf) #3

i tak to jest jak się pruskie bydło na salony wpuści. :imp:


(Thimoteus ik Hohentsolern) #4

* a mogłem zakładać Serbie, nikt by nie miał pretensji… Na nic*


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #5

Proponuję, przyjąć tytuł gubernatora.
Ostatecznie jak admirał Horty Regenta Węgier, ale nie Króla czy Księcia.
Większa część z nas nie mamy szlachectwa austro-węgierskiego, nie mówiąc o tytułach
Co będzie jak nowy Cesarz nie pozatwierdza tych tytułów ?


(Thimoteus ik Hohentsolern) #6

Więc niech będzie, zostanę Gubernatorem. Ten wątek chyba będzie trzeba do archiwum przenieść lub usunąć :smiley:


(Borys Targersdorf) #7

Większość z Panów nie ma nawet obywatelstwa austro-węgierskiego.


(Thimoteus ik Hohentsolern) #8

Chyba tylko 4 osoby takie posiadają…

I co do gubernatora, myślałem by zostać Królem Węgier do powrotu Monarchy MAW, a po powrocie sprawować władzę jako gubernator.


(Wiktor Maretzky) #9

Panowie, trochę rozwagi! Wiadomo, Król i Cesarz może być tylko jeden dla całej Monarchii, ale księciem Narodu węgierskiego może Pan zostać,
jeśli taka jest pańska wola :wink: .


(Thimoteus ik Hohentsolern) #10

No ja chciałem zostać Królem Węgier do przyjścia Monarchy, tak jak Pobrzerze. Wydaje mi się że tak było by najlepiej.


(Borys Targersdorf) #11

tak jak Pobrzeże :wink: ech dziwny kraj, dziwny język, dziwny władca :stuck_out_tongue: króluj sobie Tymoteuszu I Fryderyku a na karku czuj oddech weteranów Wojskowego Korpusu Porządkowego.
Naprawdę dziwny… :stuck_out_tongue:


(Thimoteus ik Hohentsolern) #12

Gubernator będzie spk :stuck_out_tongue:


(Borys Targersdorf) #13

proszę zostać przy tytule królewski tworzy Pan historię, a jako gest dobrej woli Krajów Koronnych zapraszam Pana do współpracy gospodarczej.


(Thimoteus ik Hohentsolern) #14

Królewski Gubernator? I z chcęcią podejmę się handlu z Krajami koronnymi.