Kraje korony św. Wacława


(Borys Targersdorf) #1

Kraje Korony Czeskiej, zwane też Koroną Św. Wacława to kraj koronny w skład którego wchodzi Królestwo Czech, Margrabstwo Moraw oraz Księstwo Śląska