Królewsko — Węgierski nakaz aresztowania Tymoteusza ik Hochenzollern


(Franciszek Leopold I) #1
Budapest, Szeptember 21

Królewsko — Węgierski

Nakaz Aresztowania

Niniejszym czyni się wiadomym wszem i wobec, że jako podejrzanego o podszywanie się pod urzędnika Monarchii i stwarzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa
nakazuje się pojmać i dostarczyć do budapesztańskiej Twierdzy celem przesłuchania

Mieszkańca Monarchii

Tymoteusza ik Hochenzollern

tytułującego się Królem Węgrów, Gubernatorem Węgier, etc.

W imieniu Miłościwie Panującego
Apostolskiego Króla Węgier, etc., etc.
Regent Monarchii

/~/Xavery edler Kłopocki