Krótkie Info o Gospodarce


(Tomasz Dostojewski) #1

Swój przemysł oraz podstawę gospodarki ukształtowało położenie geograficzne Księstwa. Największe znaczenie w gospodarce Księstwa Bośni i Hercegowiny mają: leśnictwo, górnictwo i energetyka.
Na terenie Bośni i Hercegowiny znajdują się eksploatowane złoża: rudy żelaza, węgla brunatnego, soli kamiennej, rud cynku i ołowiu oraz azbestu.

Do największych miast należą : Sarajevo, Banja Luka oraz Mostar.

Struktura użytkowania ziemi: użytki rolne stanowią 46% powierzchni kraju, użytki zielone, głównie pastwiska – 30%. Uprawia się: kukurydzę, pszenicę, jęczmień, owies, ziemniaki, tytoń, ryż, słonecznik, len, owoce (winorośl, śliwy, oliwki, brzoskwinie). Hodowla bydła i owiec. Energia elektryczna w znacznym procencie pozyskiwana jest w elektrowniach wodnych na rzekach Trebišnjica i Neretwa, Drina i Vrbas: Trebinje, Jablanica, Zvornik i Jajce oraz cieplnych: Kakanj, Lukavac, Zenica.

Przemysł słabo rozwinięty , głównie spożywczy, drzewny, metalurgiczny (hutnictwo żelaza i aluminium), chemiczny, skórzany, włókienniczy, drzewny, papierniczy. Komunikacja słabo rozwinięta, największą rolę odgrywa transport samochodowy (21,8 tys. km dróg w tym 11,4 tys. asfaltowych) i kolejowy (1021 km linii kolejowych), główne linie Sarajewo-Ploče oraz Sarajewo-Bosanski Šamac. Port lotniczy w Sarajewie.