Księstwo Bośni i Hercegowiny


(Miroslav Barbarez) #1

Obywatelki i obywatele Bośni i Hercegowiny!

Rodacy!

Kierowani pragnieniem, by Nasza Ojczyzna wydostała się z odmętów chaosu i nieporządku,

Pragnąc, by nie była ona przedmiotem w polityce krajowej w rękach Wiednia i Budapesztu, a podmiotem we wzajemnych relacjach,

Dążąc do uczynienia z Bośni i Hercegowiny regionu, w którym każdy człowiek będzie się czuć akceptowanie, bezpiecznie i będzie mieć zapewnione warunki do rozwoju,

My:

Ahmed Pasza

Miroslav Barbarez

Z woli Narodu wybrani przedstawiciele,

Ogłaszamy proklamację powstania Księstwa Bośni i Hercegowiny z Jego Cesarską i Królewską Mością u władzy z tytułem Księcia Bośni i Hercegowiny.

Na czas vacatio legis władzę w Księstwie przejmuje Rada Regencyjna złożona z sygnatariuszy proklamacji, która przejmie na siebie ciężar sprawowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej do czasu powrotu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości na tron książęcy w Sarajevie.

Wiwat Bośnia i Hercegowina!

Wiwat Książę!

Podpisali:

Ahmed Pasza

Miroslav Barbarez


(Tomasz Dostojewski) #2

Vivat Bośnia i Hercegowina . Vivat Książę.