List JCKM w sprawie elekcji w Rzeczypospolitej Obojga Narodów


(Franciszek Leopold I) #1

https://kiosk.austro-wegry.org/2019/02/01/list-jckm-w-sprawie-elekcji-w-rzeczypospolitej-obojga-narodow/