Maikowski & Targersdorf ZG

bohemia

(Borys Targersdorf) #1

**

W skład ZG M&T wchodzą

-pola naftowe w Borysławiu na terenie wschodniej Galicji, gdzie wydobycie odbywa się : Monarchia , Regent , Metternich . Przeróbką zajmuje się rafineria na terenie Trzechowitz .

-kopalnie węgla Maria Teresa w Karwinie, -kopalnia węgla Metternich w Karwinie -kopalnia węgla Silesia w Dziedzicach, w sumie daje to około 75 000 ton dziennie.

-huta Trzyniec.


(Borys Targersdorf) #2

Maikowski & Targersdorf ZG, zdniem 17.06. 1918 zamyka swoją działalność na terenie Monarchii. Rafineria w Trzechowitzach oraz kopalnie węgla wraz z huta w Trzyńcu są do kupienia za symboliczną koronę.