Majętność Ziemska Grambach


(Henryk von Groc Hrychowicz) #1


(Henryk von Groc Hrychowicz) #2

Pałac w Grambach

Położony niespełna dwa kilometry na wschód od wsi Grambach. Powstał w roku 1681 jako magnacka rezydencja obronna. W latach 1798-1803 całe założenie zostało przebudowane do obecnego kształtu. W skład kompleksu wchodzi pałac mający trzy kondygnacje, kaplica i budynki gospodarcze ustawione wokół dziedzińca na który prowadzi brama.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #3

Komnaty pałacu w Grambach
(Henryk von Groc Hrychowicz) #4

Park przy pałacu

Park o powierzchni 3.5 hektara został założony w latach dwudziestych XIX wieku. W parku dominują lipy drobnolistne, jesiony wyniosłe oraz graby pospolite, spacerując po parku napotkamy również klony pospolite i jawory, kasztanowce, wiąz szypułkowy, dąb szypułkowy i czeremchę pospolitą a także pojedyncze egzemplarze platanów, igliczni trójcierniowej, trzmieliny pospolitej i śnieguliczki białej. Większość drzew jest stosunkowo młoda, ich wiek szacuje się na nie więcej niż 80 lat. Najstarsze to okazy drzew rosnące tu jeszcze przed założeniem parku. Palmę pierwszeństwa dzierży zdecydowanie około 300-letni jesion wyniosły, który rośnie nieopodal południowo-zachodniego narożniku kompleksu pałacowego. Tuż obok niego znajduje się 250-letni staruszek – dąb szypułkowy, który trzyma się w doskonałej formie. Jako trzeci na podium znalazł się jesion, liczący sobie ok. 160 lat (w północnej części parku). Zaś okazały jesion, rosnący przy południowym skrzydle pałacu – liczy sobie 130 lat”. W parku można też spotkać wiele ciekawych zwierząt: wiewiórki pospolite, gołębie grzywacze, gile, dzięcioły, wróble i sikory bogatki.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #5

Folwark

Do folwarku w Grambach przynależą wszystkie okoliczne pola i łąki. Zabudowania folwarku obejmują: stajnie, oborę, dwa budynki chlewni oraz spichlerz. Wszystkie murowane. Dwie wielkie drewniane stodoły. W skład zabudowy folwarku wchodzi też wozownia, kuźnia, młyn i osiem budynków dla pracowników folwarku.