Mapa - aktualny podział polityczny


(Miroslav Barbarez) #61

Sądzę, że należy przeprowadzić obserwację aktywności mieszkańców pod kątem zamieszkania w poszczególnych Krajach Koronnych. Na tej podstawie możemy dokonać przyłączenia jednych terytoriów do innych (np. Księstwa Bukowiny do Królestwa Galicji i Lodomerii), z zachowaniem przez JCKM wszelkich tytułów. Można też zacząć się zastanawiać nad “obsadzeniem” kogoś na Węgrzech, ponieważ jest to teren zbyt duży, by był pozostawiony samemu sobie.


(Franciszek Leopold I) #62

Gaspodin Barbarez;
Z całym szacunkiem, jednak chciałbym uniknąć dalszego „zlewania się” Krajów.
O tyle, o ile np. kraje Korony Czeskiej w granicach jednego kraju, czy np. Tyrol wraz z Salzburgiem są dość sensowne zarówno z punktu widzenia historii realnej, jak i naszej historii „internetowej”, to dalsze łączenie niejako „na siłę” krain odrębnych zarówno historycznie jak i kulturowo… Nie wydaje mi się dobrym pomysłem.
Myślę że spokojnie Niederösterreich może pozostawać pod bezpośrednią kontrolą Wiednia (tj. Dworu), jeżeli chodzi o Węgry to jest kilka koncepcji ich zagospodarowania, więc upraszam o cierpliwość :slight_smile:

Nie jestem pewien czy taki pomysł ucieszyłby Czerwonego Barona :wink: Herr @Wiktor_Maretzky, co Pan na to? :wink:


(Otto von Dubrovnik) #63

Z uwagi na to, iż wyżej przedstawiona mapa stała się obiektem najróżniejszego, wątpliwej jakości chałupnictwa, na skutek którego pełna jest najrozmaitszych krojów i rodzajów czcionki jako i feerii pstrokatych, nie pasujących do siebie i rażących w oczy barw, postanowiłem przygotować nową wersję mapy Austro-Węgier, tym razem z zachowaniem wszelakich prawideł estetyki. Poniżej można zobaczyć efekty mojej pracy:


(Franciszek Leopold I) #64

Bardzo ładny efekt, herr Dubrovnik.


(Wiktor Toghon) #65

Wizualnie i mi się podoba.
Mam tylko pytanie, czy pod moją nieobecność Pobrzeże straciło Zachodnią Krainę, czy to tylko błąd?


(Henryk von Groc Hrychowicz) #66

Oczywiście że to błąd, który należy poprawić.

Podział Krainy


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #67

Szanowni Panowie
Książece Hrabstwo Tyrolu nie jest tak duże. Proszę pamiętać, że w obszar przeze mnie nieudolnie rządzony wchodzi również księstwo Salzburga i Księstwo Górnej Austria oraz malutka kraina przy Tyrolu, wciąż zapominam, jak się ona nazywa. Krainy te są tylko tymczasowo przyłączone, ponieważ tworzą teren XIV Korpusu.


(Miroslav Barbarez) #68

Bardzo ładna mapa, gospodine von Dubrovnik. :slight_smile: