Ministerstwo Wojny

ustrój

(Andrew von Lichtenstein) #1

Ministerstwo Wojny


(Andrew von Lichtenstein) #2

Obwieszczenie 1/2018

Niniejszym informuję się wszystkich dowódców korpusów armijnych, że od 1 lutego 2018 będzie przeprowadzania kontrola poszczególnych Korpusów.

z poważaniem

Andrew von Lichtenstein Minister Wojny


(Andrew von Lichtenstein) #3

Obwieszczenie 2/2018 W dniu dzisiejszym tj 1 lutego bierżącego roku rozpoczynam przegląd wojsk XIV Korpusu Podpisano Andrew von Lichtenstein Minister Wojny


(Andrew von Lichtenstein) #4

Obwieszczenie 3/2018 W dniach 2 - 7 luty 2017 roku została przeprowadzona kontrola w XIV Korpusie armijnym Stwierdzono wysokie morale wojska, szczególnie w jednostkach strzelców alpejskich. Na wysokim poziomie stoi wyszkolenie oddziałów. Wg kontrolujących jest za mała dyscyplina. Dowódcy tłumaczą to tym, że w górach każdy pododdział, a nawet pojedynczy żołnierz musi wykazywać inicjatywę.

Kontrolujący napotkali poważny problem w 44 Dywizją Landwehry. Prawie wszystkie jednostki tej Dywizji są wyposażone w zdobyczną broń włoską. Podczas ćwiczeń zdarza się, że zaopatrzenie dowozi oddziałom ladwehry amunicję produkcji austriackiej, której się nie da użyć. Kontrolujący prosi Ministra Wojny o podjęcie działań w sprawie przezbrojenia oddziałów 44 Dywizji Landwehry w broń austriacką z powazaniem


(Andrew von Lichtenstein) #5

Obwieszczenie 4/2018 W dniu dzisiejszym tj 21 lutego bierżącego roku rozpoczynam przegląd wojsk VIII Korpusu armijnego Podpisano Andrew von Lichtenstein Minister Wojny