Najbardziej pilne ustawy bądź dekrety z mocą ustawy


(Franz Joseph von Habsburg) #1

Szanowni,

Krótko pragnę wspomnieć - wraz z powołaniem nowej Rady Państwa pragnę zgłaszać w dalszym ciągu projekty ustaw (zdecydowanie chciałbym ograniczyć liczbę dekretów). Chciałbym jednocześnie prosić o pomoc w stwierdzeniu, które z nich są najpilniejsze zdaniem obywateli. Moim zdaniem są to:

  1. Ustawa o tytułach szlacheckich i honorowych, a także ustawa o odznaczeniach - uważam, że najwyższy czas nagrodzić osoby zasłużone dla odbudowy Monarchii. Tym bardziej, że idee już powstały i także przez moje zaniedbania nie udało się sprawy dokończyć, za co przepraszam.
  2. Ustawa o Banku Austro-Węgierskim, określająca także walutę. Póki co mamy korony przez usus, ale nigdzie nie została ona określona. Proponuję, by wpisać walutę do Ugody. Byłoby to uzupełnienie ustawy o gospodarce, którą mamy dzięki prezydentowi ministrów; mogłoby też tę ustawę uaktywnić.
  3. Nowelizacja ustawy o działach adm. rządowej - słuszne uwagi prezydenta ministrów co do jej zbytniej złożoności winny zostać uwzględnione. Ograniczyłbym się do maksymalnie kilku działów (bardzo podoba mi się rozwiązanie dreamlandzkie, nie ukrywam).

Powyższe trzy ustawy są moim zdaniem najbardziej palące. Czy widzą Państwo jeszcze konieczność zgłoszenia projektów jakichś ustaw?


(Franciszek Leopold I) #2

Majestät
Przypominam o powołaniu herr @Borys_Targersdorf na Landeshauptmanna Praskiego.


(Franz Joseph von Habsburg) #3

To jest kolejna ustawa, porządkująca sprawy krajów koronnych. Chyba, że na gruncie porządku prawnego Korony Św. Wacława mogę to zrobić; wówczas stanie się to niezwłocznie.


(Franciszek Leopold I) #4

Zgodnie z prawem Korony Czeskiej jest WCKM monarchą absolutnym, o ile mi wiadomo.
Co do porządkowania spraw Krajów Koronnych, to na chwilę obecną mamy aktywnego (mam nadzieję że nadal) namiestnika Styrii, oraz gotowego przyjąć namiestnictwo Czech herr Targersdorfa, na tym koniec.