Namiestnicy - bałagan do uporządkowania


(Franz Joseph von Habsburg) #1

Szanowni,

Póki co lokalne porządki prawne regulują uprawnienia namiestników (i innych organów) na różne sposoby; na różne sposoby regulują także sposób ich powoływania i odwoływania. Nie chciałbym tego zmieniać. Jeżeli w ramach Austro-Węgier będziemy mieli np. Bukowińską Republikę Rad, która będzie respektować akty prawa powszechnie obowiązującego, a której namiestnik będzie jednocześnie np. Generalnym Sekretarzem, Prezydentem, Ukochanym Liderem, to nie mam nic przeciwko.

Niemniej to, że pozwalamy na dużą dozę swobody nie oznacza, że nie musimy na poziomie wspólnym tego uregulować. Przychodzą bowiem takie momenty, w których Namiestnik jest po prostu nieaktywny, działa na szkodę państwa lub dąży do naruszenia jego integralności terytorialnej. Czasem też jest w drugą stronę - może nie być prawnej ani politycznej możliwości, by na poziomie kraju koronnego powołać na Namiestnika nadającą się osobę w takim terminie, który nie będzie ze szkodą dla aktywności na danym terenie.

Nie chciałbym, by monarcha miał absolutnie samodzielne uprawnienie do odwoływania takich namiestników, bo to się zwyczajnie źle kończy. Ponieważ nadzór nad działalnością krajów koronnych jest zadaniem Rządu, sugerowałbym aby monarcha odwoływał namiestnika na wniosek Prezydenta Ministrów lub Ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Od decyzji Monarchy przysługiwałoby odwołanie do Rady Państwa w ciągu 7 dni od jej ogłoszenia.

Nie jestem pewien co do powoływania namiestników w razie konieczności (w w/w przypadkach) - moją propozycją jest, by namiestnika mógł powołać monarcha za zgodą lub na wniosek Prezydenta Ministrów.

Czy są jakieś pomysły, uwagi? Bo jest to jedna z pierwszych ustaw, jakie powinny zostać uchwalone i Dwór na pewno ją zaproponuje, jeżeli nie zrobi tego przyszły Rząd ani żaden z delegatów.

Chcę też poprosić o uporządkowanie - jak właściwie wygląda sytuacja w każdym z krajów koronnych?


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #2

Jak zawsze popieram WCKM i jako namiestnik Tyrolu, Salzburga oraz Górnej Austrii oddaje się do dyspozycji Waszej Cesarskiej Mości


(Borys Targersdorf) #3

kraje korony św. Wacława.


(Borys Targersdorf) #4

Wasza Cesarska Mość
Jeżeli Wasza Wysokość uzna ,że jestem godny to proszę o nominację na namiestnika krajów korony św. Wacława


(Franciszek Leopold I) #5

@FJ2 - Majestät!

Z całego serca przychylam się do prośby herr Targersdorfa!
Za czasów kiedy opiekował się on Bohemią, panował tam pokój i dobrobyt jak rzadko, a przecież kiedy tylko Majestät postanowił przyjąć z rąk Narodów Austro-Węgier koronę, natychmiast i jako pierwszy ustąpił ze swego stanowiska i oddał się do dyspozycji Tronu.

Fakt, że człowiek o takich zasługach dla Kraju i Dynastii nie ma jeszcze na piersi największego medalu jaki znaleźć można w Wiedniu, uważam za karygodne nieporozumienie.

Z wyrazami oddania,
Kłopocki


(Borys Targersdorf) #6

Zostałem zawstydzony


(Franz Joseph von Habsburg) #7

Herr Targersdorf, postaram się to jakoś ująć prawnie, natomiast nie mogę się powstrzymać od uwagi, że jest Pan w mej opinii najlepszym kandydatem :-).