Nota gratulacyjna Państwa Kościelnego Rotria


(Wilhelm Orański) #1

NOTA GRATULACYJNA

Państwa Kościelnego Rotria

Państwo Kościelne Rotria przesyła wyrazy szacunku i prawdziwej przyjaźni względem Jego Carskiej i Królewskiej Mości Franciszka Józefa II.

Państwo Kościelne Rotria pragnie skierować gratulacje wobec Jego Carskiej i Królewskiej Mości Franciszka Józefa II z okazji przyjęcia praw do Tronu, życząc tym samym obfitych rządów, które na nowo przywrócą Monarchię Austro-Węgierską do pełnego życia. Wciąż pielęgnujemy w swej pamięci fakt, iż Patrymonium świętego Pawła sięga swymi korzeniami Austro-Węgier, dlatego cieszy nas, że te wspaniałe Narody przetrwały próbę czasu i powracają do aktywności. Byłoby bowiem wielką stratą dla mikroświata, gdyby dziedzictwo tak zacnego państwa przepadło.

Proszę raz jeszcze przyjąć życzenia pomyślności i owocnego panowania oraz licznych sukcesów. Towarzyszą nam pełne nadziei myśli, iż proces restytucji potęgi Monarchii Austro-Węgierskiej, który został rozpoczęty, zakończy się niewątpliwym sukcesem.

Dano w Apostolskim Mieście Rotria,

dnia 06.08 AD 2017

Willem J. van Oranje-Nassau

Sekretarz Stanu


(Franz Joseph von Habsburg) #2

Ekscelencjo,

Serdecznie dziękuję za te słowa. Liczę, że będą one początkiem owocnej i pomyślnej współpracy.

(-) FJ II