Nota Gratulacyjna


(Jan Lubomirski-Dostojewski) #1

Mam zaszczyt przekazać notę gratulacyjną od Króla Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

               Do Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości
                    Franciszka Józefa II
             Spadkobiercy Tronu Monarchii Austro-Węgierskiej

Wasza Cesarska i Królewska Mość,

z całego serca pragniemy pogratulować Waszej Wysokości przekazania przez wiernych poddanych wszelkich praw do tronu Monarchii Austro-Węgierskiej.
Akt ten poczytujemy za zwiastun rychłej odbudowy Monarchii, bez której polski mikroświat nieodmiennie zdaje Nam się uboższy.

Korzystając z tej okazji pragniemy zapewnić o Naszym wsparciu i przyjaźni a także o wielkiej wierze wszystkich Naszych poddanych, mieszkańców Rzeczypospolitej Obojga Narodów, w pomyślne zakończenie dzieła restauracji Monarchii.

Łączymy wyrazy estymy,
/-/ Marek Paweł I, Rex


(Franz Joseph von Habsburg) #2

Wasza Królewska Mość,

Dziękuję w imieniu swoim i Monarchii Austro-Węgierskiej. Ufam, że więzy przyjaźni, łączące nasze kraje, zostaną odnowione.

(-) FJ II