Nowe kategorie (działy) na forum


(Franciszek Leopold I) #1

Kategorie są przydzielane na podstawie kryterium GEOGRAFICZNEGO

Pozwolę sobie załączyć poglądowy schemat dla ułatwienia


Księstwo Styrii

Kraj związkowy. Na jego terytorium znajdują się m.in.

Uniwersytet w Grazu.

Placówka edukacyjna. Mieści się w Grazu.

Akademia Wojskowa w Grazu

Kolejna placówka edukacyjna. Mieści się również w Grazu.

(…)

Siedziba Namiestnika

Placówka administracyjna. Mieści się (domyślnie) w Grazu, który jest stolicą Styrii

Jedynymi wyjątkami od tej zasady na chwilę obecną są:

Działy "gospodarcze’
Jedynie tymczasowo, kiedy system informatyczny się rozwinie wystarczająco, nie będzie ich na forum w ogóle.
Działy ‘wojskowe’
Również tymczasowo, czekam na to, aż będą uzgodnienia co do sposobu organizacji sił zbrojnych, żeby móc je odpowiednio skategoryzować etc.

Docelowo dla powyższych wyjątków rozważam zastosowanie takich na przykład rozwiązań:

  • Sztab III Korpusu Austro - Węgier w Grazu
  • Koszary 1 Tyrolskiego Pułku Strzelców Cesarskich w Innsbrucku
  • Kopalnia węgla brunatnego w Tuzli

Prośby o nowe kategorie można zgłaszać w tym temacie.


Sprawy Techniczne - pytania, zgłoszenia i problemy
Sprawy Techniczne - pytania, zgłoszenia i problemy
(Henryk von Groc Hrychowicz) #2

Nawiązując do mojej prośby, rozumiem że dbałość o porządek na forum wymaga uzgodnień w zakładaniu nowych działów. Dlatego właśnie w trosce o ten porządek wystąpiłem o utworzenie działu “Placówki Kultury”, w którym miały się znaleźć: galeria malarstwa, muzea i wszelkiego rodzaju wystawy rozlokowane na obszarze Księstwa Styrii. Ponieważ jest trochę takich placówek w Styrii łatwiej byłoby do nich trafić.

Mam nadzieję że te wyjaśnienia lepiej naświetla celowość przedłożonej prośby.:slight_smile:


(Franciszek Leopold I) #3

Pewnie, rozumiem pomysł :slight_smile: To tylko taki przewodnik na przyszłość :wink:
Natomiast porządek też jest ważny, i chyba nawet mam pomysł jak go osiągnąć :wink: Otóż forum daje możliwość dawania do tematów “tagów”, zarówno dla nowych wypowiedzi jak i istniejących.
Ma to tę przewagę nad kategoriami (działami), że po pierwsze takich znaczników można do każdego tematu dodać nawet pięć, po drugie można nimi łączyć tematy z wielu kategorii, więc np. jeśli oznaczy Herr Landeshauptmann wszystkie muzea w Styrii tagiem muzeum, a to samo zrobi np. herr @Moritz w Galicji, to po wejściu w ten tag, będzie można zobaczyć muzea zarówno w Styrii, jak i w Galicji.
Poza tym, tak samo jak kategorie, tagi można prosto oznaczać w wypowiedziach przy użyciu znaku #, np. #kultura.

Aby taki tag dodać do istniejącego tematu, wystarczy kliknąć ikonę ołówka przy jego tytule:

Wpisać tagi w dolne pole, po czym kliknąć “haczyk” :white_check_mark::

System jest na tyle miły, że sam nam podpowie tagi spośród już istniejących w miarę wpisywania :slight_smile:


(Henryk von Groc Hrychowicz) #4

Proszę o utworzenie w Księstwie Styrii działów :

  • Miasto Stołeczne
  • Obszar Styrii
  • Obszar Karyntii
  • Obszar Krainy

(Franciszek Leopold I) #5

Zrobione!


(Henryk von Groc Hrychowicz) #6

Wielkie dzięki. :smiley: