Nowi ambasadorzy w Wiedniu

dyplomacja

(Franciszek Leopold I) #1

Szanowni państwo!
Z przyjemnością informuję, że od grupa dygnitarzy zagranicznych przebywających w Wiedniu wzbogaciła się o dwie nowe osoby. Są to:

  • Ekscelencja Hans von Eichenblatt (@AmbasadorSuderlandu) reprezentujący Republikę Suderlandu, który przybył do nas wczoraj, zastępując na tym zaszczytnym stanowisku naszego drogiego Filipa Lotnika, oraz
  • Ekscelencja Remigiusz hrabia Lwowski von Hochenhaüser (@Remigiusz) reprezentujący JXW Roberta Fryderyka , Księcia Sarmacji i wielkiego przyjaciela Monarchii.
    Pomimo iż akredytacji na stanowisko ambasadora udzieliliśmy osobie Prześwietnego Hrabiego już 27 maja, to na skutek drobnego acz złośliwego błędu oprogramowania forum, nie mógł on do niedawna brać czynnego udziału w dyskusjach.
    Mam wszelako nadzieję, że ten nieprzyjemny zbieg okoliczności nie wpłynie negatywnie na naszą współpracę i nie zmieni świetnej opinii jaką hrabia ma o mieszkańcach Monarchii, o czym mnie osobiście zapewniał.

Nowym dyplomatom życzę powodzenia i wiele satysfakcji z wykonywanych obowiązków, zaś wszystkich mieszkańców Monarchii – ze szczególnym uwzględnieniem władz krajowych i samorządowych – proszę gorąco o udzielenie naszym drogim Gościom wszelkiej możliwej pomocy oraz słynnej na cały świat naddunajskiej gościnności.

Regent Monarchii Austro-Węgierskiej
Xavery Franciszek edler Kłopocki