O kategorii Ballplatz - Kancelaria Rządu


(Borys Targersdorf) #1

Siedziba Rządu JCKM


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #2

Podanie

Ekscelencjo.
Z tego co udało mi się zorientować porty wojenne K.u.K Kriegsmarine są w strasznym stanie. Są duże zniszczenia - ciężkie w tej chwili do oszacowania - bałagan i grupy rabusiów.
Marynarka Wojenna jest dumą i wizytówką całej Monarchii Austro-Węgierskiej
Aby to wszystko odbudować potrzeba fachowych ludzi i sprzetu.
Przeto wnoszę o wydanie rozkazu, aby każdy korpus przekazał do marynarki wojennej 1 kompanie saperów i conajmniej jedną kompanię piechoty. Dobrze by było aby jednostki te były w pełni uzbrojone i wyposażone

Z poważaniem
Andrew von Lichtenstein
Kontradmirał