O kategorii C. i K. Towarzystwo Historyczne


(Borys Targersdorf) #1

Wszystko zaczęło się z inicjatywy ówczesnego Regenta Monarchii JW Kłopockiego, który obstalował szyld dla Cesarskiego i Królewskiego Towarzystwa Historycznego u znanego artysty wiedeńskiego @Erik Blume. Było to w grudniu 1917 roku.
29 IX 1918 w małej krakowskiej kawiarence odbyło się zebranie pasjonatów historii wirtualnej i realnej na którym podjęto decyzję o powstaniu Towarzystwa Historycznego.
Pomiędzy XII 1917 a IX 1918 zaszły w Monarchii zmiany. JW Regent został Cesarzem i Królem, panuje nam jako @franz_leopold Franciszek Leopold I.

Dzięki przychylnością Namiestnika Cesarskiego w Królestwie Galicji I Lodomerii JE @Moritz Orańskiego von Nassau, na siedzibę C. i K. Towarzystwa Historycznego została przeznaczony Pałac Stadnickich.

W dniu 16 X 1918 we wczesnych godzinach porannych JCiK Mość @franz_leopold asystował przy zawieszaniu herbu Towarzystwa nad wejściem do pałacu, własnoręcznie przykręcając ostatnią ze śrub.

Historia vitae magistra